Webinar om kasse- og betalingsanvisningen

KOMBIT inviterer interesserede kommuner til at deltage i et informationswebinar om en ny kasse- og betalingsanvisning.

Tid: 

2. december 2021 - 10:00 til 11:00

Sted: 

Teams 

Målgruppe: 

Relevante personer fra kommunernes opkrævningsenheder, bibliotekschefer og andre som har viden og indsigt i økonomi-flowet på bibliotekerne og i kommunerne.

Tilmelding: 

Webinaret afvikles via Teams og kræver ingen tilmelding.

Deltagelse skal ske via dette link.

KOMBIT har den seneste tid arbejdet på at udarbejde en kasse- og betalingsanvisning (tidligere omtalt specifikation). Arbejdet med anvisningen af en kasse/betalingsløsning er nu færdigt og anvisningen har været i høring hos ERP-leverandørerne.

Derfor inviteres de kommuner, som i fremtiden kunne være interesseret i en tværkommunal kasseløsning, til informationswebinar om kasse- og betalingsanvisningen den 2. december kl. 10-11.

På webinaret vil vi i korte træk præsentere indholdet i anvisningen for jer og stille skarpt på, hvordan I kan bruge den ud mod jeres leverandører, hvis I ønsker det. Størstedelen af jer har allerede en fungerende betalingsløsning hos jeres ERP-leverandør og her vil webinaret kun være relevant, hvis I ønsker at skifte denne ud på sigt.

Tilmelding

Webinaret afvikles via Teams og kræver ingen tilmelding.

Deltagelse skal ske via dette link.

Hvad er formålet med en kasse- og betalingsanvisning?

Formålet med kasse- og betalingsanvisningen er at give leverandører, som ønsker at tilbyde kommunerne en kasse- og betalingsløsning, en anvisning til en korrekt anvendelse af ØiR-snitfladerne (snitfladerne til økonomien i rammearkitekturen). Anvisningen kan ligeledes bruges af kommunerne til dialog med deres leverandører om en kasse- og betalingsløsning. Dette skal understøtte, at en borger via forskellige betalingskanaler kan betale en fordring, der er registreret i kommunens debitorsystem, og sikre at indbetalingen samtidigt afstemmes korrekt.

Vi glæder os til at se jer.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0406