Webinar: Forretningsmæssige afklaringer og beslutninger på pladsanvisning i indekserne

Tid: 

12. april 2023 - 13:00 til 15:00

Sted: 

Teams

Målgruppe: 

Kommunale medarbejdere med nysgerrighed på pladsanvisningsområdet, indekserne og SAPA.

KOMBIT har sammen med pilotkommuner og leverandører på pladsanvisningsområdet gennemført en forretningsmæssig afklaring af, hvordan sager på Pladsanvisningsområdet skal overføres til Indekserne, så sager og ydelser bedst muligt vises i SAPA eller andre overbliksløsninger. Flere kommuner er allerede begyndt at vise disser sager i SAPA, men der er også en del kommuner, som enten er på vej eller som endnu ikke har taget beslutning om at udstille pladsanvisningsager i SAPA.

Formålet med dette webinar er at give dig en indsigt i, hvilke overvejelser og valg der er truffet i forbindelse med den gennemførte forretningsafklaring. Det vil give dig en god forståelse af den sags- og ydelsesvisning eller advisering du måske allerede i dag ser i SAPA, eller som din kommune kan forvente at opleve, når eller hvis I tager beslutning om at udstille sagerne i SAPA og Borgerblikket.  

Indhold på webinaret

På dette webinar bliver du klogere på, hvilke overvejelser og beslutninger der er truffet i forhold til aflevering af sager, dokumenter/journalnotater og ydelser til Indekserne. Vægten vil dog være på Sag, hvor vi særligt fokuserer på:

  • Sagsbegreb og sagsstruktur
  • Parter på sager
  • Sagstyper, sagstitler og anvendelse af KLE
  • Sagsstatus
  • Myndighed, sagsansvarlig/afdeling og sagsbehandler

Webinaret vil være en gennemgang af ovenstående emner, men der vil naturligvis også være tid til, at I kan stille spørgsmål til de enkelte emner.

Vi gør opmærksom på at vi optager webinaret.

 

Kontakt

Studentermedhjælper
9354 4639