VALG webinar

KOMBIT og Netcompany inviterer til en overordnet indflyvning i VALG-projektet

Tid: 

15. juni 2022 - 9:30 til 11:30

Sted: 

Mødet afvikles via Teams
 

Målgruppe: 

Webinaret er målrettet de kommende anvendere af løsningen:

  • Kommunerne
  • Regionerne
  • Indenrigsministeriet
  • Ankestyrelsen

Relateret til:

KOMBIT og Netcompany inviterer hermed til et webinar, hvor vi vil give jer en helt overordnet introduktion til og status på VALG-projektet.

Formål: Formålet med webinaret er at give jer en grundlæggende og overordnet forståelse for projektets tidsplan, og de opgaver I skal løse ifm. jeres implementering.

Webinaret er målrettet projektleder og projektejer (eller anden relevant ledelse), der inden implementeringen starter bør have et overordnet indblik i bl.a. den opgave, der venter jer frem mod ibrugtagningen af den nye løsning.

Dette webinar er første møde i en række. KOMBIT og Netcompany vil med afsæt i VALG-projektets faser afholde netværksmøder ca. to gange årligt, hvor vi vil formidle relevant og aktuelt indhold. På første fysiske møde ultimo august vil der blive præsenteret mere dybdegående information, som er særligt målrettet projektleder og den faglige leder, der skal udpeges forud for mødet.  

Dagsorden:

  • Velkomst
  • Introduktion til VALG-projektet og projektets tidsplan
  • Overordnet introduktion til den nye VALG-løsning
  • Implementerings- og udrulningsplaner for VALG-løsningen
  • Afslutning og næste skridt
 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9442