VALG: Implementeringsmøde 3 - for Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen

Tid: 

12. maj 2023 - 10:30 til 12:00

Målgruppe: 

Ankestyrelsens og Indenrigsministeriet VALG-projektledere og it-medarbejdere.

Relateret til:

Tilmelding: 

Tilmelding via mødeindkaldelsen.

På mødet introducerer vi it-medarbejderne til projektet, giver status på projektet og berører bl.a. opgaverne vedr.:

  • Afdæk og opsæt Nemlogin til VALG-løsningen
  • Sikr adgang til og opsætning af VALG-løsningen
 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9442