Ungdomsuddannelses-vejledningssager i Indekserne: Webinar om de forretningsmæssige afklaringer og beslutninger

Tid: 

8. maj 2023 - 10:00 til 12:00

Sted: 

Teams

Målgruppe: 

SAPA-systemansvarlige, SAPA-projektledere, programledere, digitaliseringskonsulenter og systemadministrator på Ungdomsuddannelses-vejledningsområdet (UUV)

KOMBIT har sammen med pilotkommuner og leverandører på UUV området gennemført en forretningsmæssig afklaring af, hvordan sager på UUV-området skal overføres til Indekserne, så sager bedst muligt vises i SAPA eller andre overbliksløsninger.

Formålet med dette webinar er at give dig en indsigt i, hvilke overvejelser og valg der er truffet i forbindelse med den gennemførte forretningsafklaring. Det vil give dig en god forståelse af den sagsvisning du kan forvente at opleve, når eller hvis I tager beslutning om at udstille UUV sager i SAPA  

Indhold på webinaret

På dette webinar bliver du klogere på, hvilke overvejelser og beslutninger der er truffet i forhold til aflevering af sager, dokumenter og journalnotater til Indekserne. På webinaret kommer vi omkring følgende emner:

  • Kort introduktion til UUV området
  • Sagsbegreb og sagsstruktur
  • Sagens forløb
  • Parter på sager
  • Sagstyper, Sagstitler og anvendelse af KLE
  • Sagsstatus
  • Myndighed, Sagsansvarlig/afdeling og Sagsbehandler
  • Journalnotater og Dokumentreferencer

Webinaret vil være en gennemgang af ovenstående emner, men der vil naturligvis også være tid til, at I kan stille spørgsmål til de enkelte emner

 

Kontakt

Konsulent / Kommunikationskonsulent
9354 4512