Status og retning for Fælleskommunal Organisation

Tid: 

21. juni 2023 - 9:00 til 11:00

Sted: 

Teams

Målgruppe: 

Folk med interesse for Fælleskommunal Organisation
 

Fælleskommunal Organisationssystem (FK ORG) spiller en stadig større rolle som kilde af organisationsdata til en række fagløsninger i den kommunale systemportefølje. Jo større udbredelse af FK ORG, desto mere vigtigt er det, at kommunerne og KOMBIT er i dialog om i hvilken retning FK ORG skal udvikle sig – både på kort og langt sig. Samtidig er det også vigtigt at være i dialog om de problemstillinger der kan opstå, når flere og flere fagløsninger benytter FK ORG

Disse spørgsmål vil KOMBIT gerne i dialog med kommunerne om. Derfor inviterer vi ind til det første halvårlige statusmøde med de kommunale FK ORG administratorer

Formålet med webinaret

orientere kommunens FK ORG administratorer om det arbejde der aktuelt og fremadrettet sker i forhold til brugen og videreudviklingen af FK ORG
opdatere FK ORG administratorens viden om FK ORG og dermed understøtte FK ORG administratorens rolle og arbejde med FK ORG
åbne op for en dialog om de spørgsmål og problemstillinger man som FK ORG administrator kan opleve i brugen af FK ORG

Indhold på webinaret

  • Ny version af Anvisningerne til anvendelse af FK Organisation – hvad er vigtigt at vide?
  • Samarbejde med leverandører rundt om FK Organisation – hvad sætter KOMBIT i gang her?
  • Nyt fra den kommunale arbejdsgruppe for FK Organisation – hvilke emner og temaer er på dagsordenen?
  • Status på den kommende løsning til synkronisering mellem FK ORG og Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) – hvad betyder det i forhold til din rolle som FK ORG administrator?
  • Hvad er på vej i FK ORG?

Bemærk at webinaret vil blive optaget.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460