Skal digitaliseringen rulles tilbage i en fri kommune?

Frikommuner skal skabe bedre velfærd – men er digitalisering og træls lovgivning et kæmpe benspænd?

Tid: 

16. juni 2023 - 15:00 til 15:45

Sted: 

Folkemødet i Allinge, F7 - Kommunernes telt.

Målgruppe: 

Alle med interesse for digitalisering i kommunerne.

Tilmelding: 

Kræver ingen tilmelding - man møder bare op ved F7.

Den demografiske udfordring og manglen på arbejdskraft nødvendiggør, at velfærden gentænkes. Det er præmissen for frikommuneforsøgene, hvor børne-, skole- og ældreområdet er sat fri af lokale regler, lovgivning og statslig regulering.

Erfaringerne fra frikommunerne viser, at der skabes bedre service for borgerne. Men noget overraskende er det i høj grad den velordnede, systematiske og bureaukratiske digitalisering, der forhindrer frisættelsen.

Det gennemdigitaliserede samfund er bygget til at understøtte millimeter minutiøs dokumentation, som medfører stressende arbejdsgange, der dingler i en klokkestreng – og den mekanik kan ikke lige sådan slås fra. Borgere og medarbejdere havner derfor i en ny digital klemme.

Når vi gentænker vores velfærd, er det vigtigt at finde den rette balance mellem digitalisering og menneskelige interaktioner og sikre, at it-systemer er til gavn for borgere og medarbejdere. Skal vi i virkeligheden rulle digitaliseringen tilbage visse steder i vores samfund?

Deltagere:

  • Mona Striib, forbundsformand for FOA
  • Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg og næstformand i KOMBIT
  • Thomas Karlson, Karlsson Konsult, rådgiver om styring, ledelse, analyse og organisering på velfærdsområderne
  • Kristian Vengsgaard, adm. direktør i KOMBIT

Moderator: René Gade, medlem af Dataetisk Råd, sekretariatsleder for Danske skoleelever samt tidl. medlem af Folketinget for Alternativet.

 

Kontakt

Sekretariatschef / Ledelsessekretariatet
3334 9489