Roller og rettigheder

Her kan du finde ud af mere om roller, rettigheder og adviser til modtagere i SAPA.
1) Er der prædefinerede jobfunktionsroller i SAPA?

Nej, kommunen skal selv udarbejde en række jobfunktionsroller, som består af en række brugersystemroller, som kan dataafgrænses på forskellige parametre.

2) Hvordan kan rollerne opsættes i SAPA?

Når man har sammensat en række af brugersystemroller i en jobfunktionsrolle, skal rollerne indtastes i STS administration.

3) Bliver det muligt at styre (rettigheder), hvem der må se en adresse ved adressebeskyttelse?

Der er en brugersystemrolle til at styre, om en beskyttet adresse kan ses direkte, eller den kræver et ekstra klik. Den kommunale medarbejder må se adressen, selv om den er beskyttet, men formålet med det ekstra klik er at give ekstra fysisk sikkerhed i forbindelse med borgerbetjening.

4) Bliver der udarbejdet en standardvejledning/anbefaling til kommunerne om jobfunktionsroller?

Ja, KOMBIT har lavet en række værktøjer til kommunerne, som er tilgængelige i dokumentbiblioteket under temaet 'Konfiguration' og undertemaet ’STS Adgangsstyring'.

Endvidere faciliterer KOMBIT en række pilotkommuners dialog med KL om udarbejdelsen af et notat, som kan give overordnede pejlemærker for, hvem der må se hvad i SAPA.

Endelig deler vi kommunale eksempler på jobfunktionsroller. Du kan bl.a. læse mere i dette SAPA-nyhedsbrev fra den 4. marts 2019.

5) Virker jobfunktionsroller/brugersystemroller på tværs af SAPA og KSD?

SAPA og KSD har hvert sit sæt af brugersystemroller. Jobfunktionsroller kan gå på tværs af systemer, men vil typisk ikke gøre det. De adgange (brugersystemroller), der gives til SAPA, virker ikke i KSD. Der skal tildeles rettigheder til begge systemer, hvis en bruger skal have adgang til begge systemer. Selv om en bruger kan se sagen, journalnotaterne, dokumenterne og ydelserne på en sygedagpengesag, betyder det ikke, at brugeren har adgang til KSD.Tilsvarende gør sig gældende for alle systemer på infrastrukturen.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110