Organisering

Læs mere om opgaverne for kommunens interne SAPA-styregruppe.
1) Hvordan er SAPA-projektet organiseret?

Du kan læse mere om SAPA-projektets organisering her.

2) Hvad skal kommunens interne styregruppe foretage sig?

Kommunens SAPA-styregruppe fungerer som andre styregrupper og skal især:

  • Skabe accept af prioritering af projektet i kommunen og dermed på tværs af forvaltninger.
  • Kunne træffe og understøtte beslutninger på vegne af de dele af organisationen, der bliver involveret.
  • Kunne tildele ressourcer i de dele der bliver involveret.
3) Hvilke emner skal kommunens interne styregruppe bl.a. behandle?
  • Styregruppen skal tage stilling til, hvor mange ressourcer, der skal bruges på projektet internt i kommunen.
  • Der bliver også tale om kommunikation af projektet og dets konsekvenser for medarbejderne, der i dag bruger KMD Sag og kommer til at bruge SAPA. Det kan f.eks. dreje sig om motivation og målsætning for kommunen for at overgå til SAPA.
  • SAPA har også en konsekvens for kontrakter, der skal indgås, samt revidering af gældende kontrakter. Sådanne spørgsmål kan godt komme op i projektet, og det er noget styregruppen skal kunne tage stilling til ift. hvordan SAPA skal involveres. Det gælder konkret kontrakter, som vil have en indflydelse på 1) kommunens udfasning af KMD Sag og 2) kommunens IT systemers opkobling til indekserne. Her skal kommunerne sikre, at de to punkter håndteres på de nye kontrakter, som bliver indgået. Hvis kommunerne ikke er opmærksomme på dette kan det potentielt skabe en barriere for gevinstrealisering ift. udfasningen af KMD Sag.
  • Der kan blive uenighedspunkter, hvor det er nødvendigt, at styregruppen skal træffe en beslutning, eksempelvis omkring implementeringsmetode, -hastighed osv.
  • Der kan endvidere blive tale om tilfælde, hvor der skal prioriteres mellem driftsopgaver og projektopgaver, som styregruppen skal træffe beslutning om.
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110