Oprydning

Her kan du læse mere om oprydning i KMD Sag.
1) Ved oprydning i KMD Sag kan man kun massebehandle 100 sager ad gangen.
Hvordan kan man hurtigere massebehandle sager for at reducere tidsforbruget til ventetid og bladring? Og hvilke felter er der mulighed for at ændre på ved massebehandling af sager?

KMD oplyser, at det ikke kan lade sig gøre at øge antallet.

I bilag 1 er forslag til en effektiv måde at gennemføre det på: Bilag 1: Vejledning fra Favrskov.

Ved massebehandling af sager kan der bl.a. ændres status, sagsbehandler eller afdeling.

2) Hvordan genkender vi nemmest sager i KMD Sag, der er oprettet med henblik på at skulle lægges sammen med en sag, der kommer fra et fagsystem (man har sagt ja til sammenlægning)?

Hvis der ligger manuelle sager på et KLE-nummer, som også benyttes af et fagsystem, er de som udgangspunkt tænkt til at skulle sammenlægges.

Der kan være undtagelser på områder, hvor man ønsker at bibeholde den manuelle sag. Det kan f.eks. være på Opus Debitor, hvor de manuelle sager er oprettet til at skrive journalnotater i.

Det vil typisk være jeres KMD Sag-ansvarlige, der vil vide, om det er tilfældet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110