Leverandører inviteres til webinar om ”Mit Sygefravær 2.0”

KOMBIT afholder webinar for alle leverandører, der er interesserede i udbuddet vedr. Mit Sygefravær 2.0

Tid: 

2. december 2021 - 11:30 til 12:30

Sted: 

Webinar via Teams

Målgruppe: 

Leverandører, der er interesserede i udbuddet vedr. ”Mit Sygefravær 2.0”

Relateret til:

Tilmelding: 

Tilmelding foregår ved at sende en mail til nemrefusion@KOMBIT.dk med overskriften ’Tilmelding til leverandørwebinar’. Herefter modtager du en mail med link til webinaret. 

På webinaret vil projektleder Iradj Farahani og repræsentanter for projektteamet fortælle mere om det kommende udbud af Mit Sygefravær 2.0, hvorefter der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Kort om udbuddet: 

Udbuddet omfatter udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den borgervendte selvbetjeningsløsning ”Mit Sygefravær 2.0”, som KOMBIT ved lov er bemyndiget til at indkøbe og leverandørstyre på vegne af samtlige 98 kommuner.

Siden 1. december 2015 har der i sygedagpengeloven været krav om obligatorisk digital selvbetjening for de borgere, hvis sygedagpengesag er blevet anmeldt digitalt til kommunernes fælles sygedagpengesystem (KSD) via selvbetjeningsløsningen for virksomheder (NemRefusion).

Borgerne har pligt til at bruge digital selvbetjening, når de skal give meddelelse om uenighed i forhold til de oplysninger, der fremgår af underretningsbrevet, anmode om sygedagpenge og udfylde oplysningsskema til brug for sygedagpengesagen. Kravet er indført ved lov nr. 742 af 1. juni 2015 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder.

Borgerens digitale selvbetjening i sygedagpengesagen skal foretages i den digitale løsning »Mit Sygefravær«, som findes på www.mitsygefravaer.dk. Løsningen tilgås enten via et link i det brev, der er modtaget fra NemRefusion med Digital Post eller på www.borger.dk/sygedagpenge, hvor selvbetjeningsløsningen »Mit Sygefravær« er tilgængelig. Selvbetjeningen sker i et guidet forløb i den rækkefølge, som er præsenteret i ”Mit Sygefravær”.

Brugergrænsefladen i ”Mit Sygefravær 2.0” skal udvikles primært med henblik på håndholdte smartphones, og sekundært til tablets, labtops og stationære computere (”mobile first”).

Når arbejdsgiveren, a-kassen eller den selvstændige har indberettet sygefraværet i NemRefusion, modtager den sygemeldte et brev i sin digitale postkasse med besked om at gå ind i selvbetjeningsløsningen og afgive oplysninger til sin sygefraværssag.

Via Mit Sygefravær skal borgeren hurtigt, enkelt, effektivt og brugervenligt kunne løse deres opgaver i forbindelse med anmeldt sygefravær, bekræfte arbejdsgivers oplysninger om sygefravær, anmode om sygedagpenge, uploade dokumenter, raskmelde sig og udføre andre opgaver som sendes via webservice fra KSD, i en proces med automatisk udveksling af oplysninger med andre relevante it-løsninger.

Adgang til løsningen sker med NemID og foregår via borger.dk eller via direkte link til mitsygefravaer.dk.

Beskæftigelsesministeriet har ved bekendtgørelse af lov om sygedagpenge bemyndiget KOMBIT til, på vegne af alle kommuner, at forestå indkøb samt udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af ”Mit Sygefravær”. KOMBIT vil således i dette udbud være kontraktholder overfor leverandøren på vegne af alle kommuner, vil følge op på leverandørens forpligtelser, bestille ændringer mv.

”Mit Sygefravær”, som i sin natur er tæt relateret til kommunernes fælles sygedagpengesystem (KSD), blev som følge af en kort tidsfrist for ikrafttrædelse af loven i 2015 midlertidigt etableret som en videreudvikling af den virksomhedsrettede selvbetjeningsløsning NemRefusion. Under hensynet til omfanget af it-opgaver på løsningen i en eventuel fuld 10-årig kontraktperiode, er der imidlertid behov for at konkurrenceudsætte ”Mit Sygefravær” via et særskilt udbud. Da den nuværende løsning er udviklet med afsæt i NemRefusion forventer KOMBIT ikke, at det eksisterende programmel vil være relevant at genbruge ved udviklingen af ”Mit Sygefravær 2.0”.

Der henvises i øvrigt til Beskæftigelsesministeriets Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager her samt til beskrivelsen af løsningen på KOMBITs hjemmeside her

Leverandøren skal være opmærksom på, at kontrakten indeholder en tredeling af driftsopgaverne i henholdsvis Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold. Opdelingen skal sikre, at KOMBIT i kontraktperioden eventuelt kan opsige dele af driftsleverancen, med henblik på eventuelt at konsolidere it-opgaver for flere løsninger, fx på sygedagpenge- og ydelsesområdet, med henblik på besparelser for kommunerne.

Udvikling, drift og vedligehold mv. af systemet sker i samarbejde med KOMBIT, da det er KOMBIT, der er ansvarlig for leverandørdialogen og er kontraktholder på vegne af kommunerne. Leverandøren skal dog også påregne, efter instruks fra KOMBIT, at skulle samarbejde med KL, statslige interessenter, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kommuner, og andre relevante it-leverandører.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.

 

Kontakt

Markeds- og innovationschef
7268 8123