Leverandører inviteres til webinar og 1:1-møder om udbud af Fælles Bibliotekssystem (FBS)

KOMBIT inviterer alle interesserede leverandører til en orientering om det forestående genudbud af nyt Fælles Bibliotekssystem.

Tid: 

16. juni 2022 - 12:30 til 14:00

Sted: 

Webinar via Teams.

Målgruppe: 

Leverandører, der er interesserede i udbuddet af nyt Fælles Bibliotekssystem.

Tilmelding: 

Tilmelding foregår ved at sende en mail til bibsys@kombit.dk med overskriften ’Tilmelding til leverandørwebinar’. Herefter modtager du en mail med link til webinaret. 

KOMBIT inviterer alle interesserede leverandører til en orientering om det forestående genudbud af nyt Fælles Bibliotekssystem (FBS). På webinaret vil projektleder Katrine von Freiesleben og repræsentanter for projektteamet fortælle mere om det kommende udbud af Fælles Bibliotekssystem, herunder informere om de forventede tildelingskriterier, vigtigste krav og behov, rettighedsmodel samt tidsplan, hvorefter der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Den nuværende kontrakt med Systematic udløber den 31. december 2024, og det er planen, at udbuddet vil blive annonceret i foråret 2023.

I forlængelse af webinaret tilbyder KOMBIT interesserede leverandører 1:1-møder om udbuddet. Her har leverandørerne mulighed for at stille yderligere spørgsmål. Møderne kan som udgangspunkt foregå den 21. juni og den 24. juni 2022, og kan afholdes via Teams eller i KOMBIT. Tilmelding foregår ved at sende en mail til bibsys@kombit.dk med overskriften ’Tilmelding til 1:1 leverandørmøde’. I mailen angives, hvilke af nedenstående tidsrum I foretrækker.

KOMBIT har reserveret følgende tidspunkter til 1:1-møder både den 21. og 24. juni 2022:

 • Kl. 9.30-11.00
 • Kl. 11.30-13.00
 • Kl. 13.30-15.00

KOMBIT opfordrer leverandørerne til på 1:1-møderne at forevise mulige løsningsskitser, eventuelle referencer eller eksisterende løsninger, som er relevante med henblik på Fælles Bibliotekssystem.

KOMBIT vil i anonymiseret form offentliggøre samtlige stillede spørgsmål på webinarer og 1:1-møder på KOMBITs hjemmeside.

Kort om Fælles Bibliotekssystem og udbuddet

FBS er til for kommunernes biblioteker – vigtigst Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre (PLC). Desuden kan enkelte ikke-kommunale institutioner, som i dag samarbejder med kommunale biblioteker, benytte FBS. Endelig kan Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig bruge FBS.

FBS skal primært understøtte bibliotekernes mål om flere lån og lånere. Sekundært skal FBS understøtte effektivisering af bibliotekernes arbejdsgange, og endelig skal FBS medvirke til lavere it-omkostninger.

FBS leverer et system til bibliotekerne, der effektivt understøtter opgaven med håndtering af materialer, dvs. materialeanskaffelse; materialetransaktioner, materiale- og låner-administration.

FBS leverer brugergrænseflader til opgaver for bibliotekernes medarbejdere og til PLC’ernes lånere. FBS lånervendte funktioner og data udstilles som services mhp. andre relevante brugergrænseflader.

FBS leverer ikke borgervendte brugergrænseflader, formidlingsfunktionalitet der anbefaler lån, eller infrastruktur der skal bruges på tværs af bibliotekssektoren.

FBS baserer sig på et komplekst sæt af integrationer, bl.a.:

 • Adgangsstyring (FK Adgangsstyring, FBI Adgangsplatform, UNI-Login)
 • FBI Databrøndkomplekset (API Gateway, UpdateMarcXchange, MoreInfo, OpenAgancy, HoldingItemsUpdate, Build og Update)
 • Nationale og lokale hjemmesider (Skole OPAC, bibliotek.dk, netpunkt.dk, eReolen.dk, DDB CMS og Biblioteket app)
 • Rammearkitekturens støttesystemer (Serviceplatformen (CPR, ØiR (Faktura og Debitor), Danmarks Statistik og LIS/FLIS)) og FK Organisation)
 • Eksterne systemer (IMS, Medieleverandører og STIL)
 • SIP2-Automater (Selvbetjeningsautomater, Sorteringsanlæg og Gates)

Udbuddet omfatter hele det fulde ansvar for it-opgaverne, dvs. udvikling, videreudvikling, applikationsvedligehold, applikationsdrift samt infrastrukturdrift. KOMBIT står for kravspecifikation i tæt dialog med og prioriteret af kommunerne.

Det nuværende system er baseret på en standardløsning, som KOMBIT ikke har brugsret til at anvende i et genudbud. KOMBIT forventer i udbuddet af FBS at indlægge en option om køb af brugsret til leverandørens eventuelle eget standardprogrammel. Sigtet med dette er, at kommunerne ved næste genudbud, ved udløb af den forestående kontrakt, eventuelt kan lade det eksisterende system fortsætte med ny leverandør.

KOMBIT drøfter en række muligheder for ny funktionalitet med kommunerne, som forventes at kunne indgå i det kommende udbud af FBS:

 • Delegering – mulighed for, at biblioteker kan løse opgaver for hinanden
 • Relation/kommunikations modul – mulighed for direkte kommunikation med den enkelte låner
 • Åbne data – daglig eksport af data til BI/LIS-løsninger, via serviceplatformen og FLIS
 • Integreret statistikmodul – en vis BI/LIS-funktionalitet i selve FBS
 • Tilgængeligt på mobile platforme – skærmbilleder skal være ”mobile first”
 • Sammenhængende modul til booking og reservering
 • Elektroniske pluklister
 • Verificering af CVR

KOMBIT er interesseret i leverandørernes input med hensyn til både eksisterende funktionalitet og muligheder med hensyn til de nye behovsområder, samt med hensyn til forventet økonomi.

Se vedhæftede med henblik på indholdet af det kommende udbud her.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere afklaring, så kontakt forretningsudvikler Morten Hass på mobil +45 29 74 13 37.

 
 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
7268 8129