KSD FAQ - generelt om KSD

Se spørgsmål og svar om KSD her på siden.
Hvornår skal kommunerne betale for KSD?

Kommunerne betaler bidrag til KOMBIT fra idriftsættelse af systemet i kommunen, jfr. den gældende udrulningsplan for KDS. Kommunernes betaling af bidrag til KOMBIT for KSD faktureres herefter den 1. februar og den 1. september for henholdsvis 1. halvår og 2. halvår.

Kan jeg ende med at betale både for KMD Dagpenge og KSD?

Nej, kommunerne vil ikke skulle betale for to systemer på samme tid.

Hvilke krav vil indgå ift. ejerskab til kildekode?

KOMBIT har på vegne af kommunerne ubegrænsede rettigheder til kundespecifikt programmel og brugsret til standardprogrammel og open source programmel. I øvrigt sikrer vi via krav til dokumentation, at løsningen kan overdrages ifm. genudbud.

 

Hvordan sikrer KOMBIT KMD’s videreudvikling på løsningen?

KOMBIT har et tæt samarbejde med leverandøren KMD om videreudviklingen på Kommunernes Sygedagpengesystem. KMD er forpligtet til at foretage nødvendig videreudvikling - herunder særligt i forhold til lovændringer. KOMBIT arbejder på et set up der involverer kommunerne i prioriteringen af viderudvikling og ændringsønsker.

Hvordan håndteres nye releases?
Der er i driftskontrakten fastlagt krav om releasestyring i overensstemmelse med ITIL-principperne.
Overdragelse til anden leverandør - hvordan sker det?
Drifts- og vedligeholdelsesaftalen med KMD er sat til automatisk udløb efter 4 år - dog med mulighed for forlængelse 3 gange 2 år, hvis KOMBIT og kommunerne finder en forlængelse af samarbejdet attraktivt. Der er generelt fra KOMBITs stor opmærksomhed på at sikre en løsning, som vil være mulig at overdrage til en anden leverandør og dermed sikre en bred interesse, når KSD-løsningen skal i genudbud .