Kommunernes it-arkitekturnetværk 2022 - 3. netværksmøde

KL, KIT@ og KOMBIT inviterer til netværksmøde i Kommunernes It-arkitekturnetværk.

Tid: 

21. november 2022 (Hele dagen)

Sted: 

Online

Afholdes fra 10.00-12.00 og 13.00-15.00.

Målgruppe: 

 

Kommunale forretnings- og it-arkitekter samt digitaliseringschefer og digitaliseringskonsulenter, der arbejder med it-arkitektur og digitalisering i kommunerne. Såvel de erfarne arkitekter som mindre erfarne kan have glæde af at deltage i netværket.

Tilmelding: 

Tilmelding foregår på https://tilmeld.kl.dk/itnetvaerk2022

Spørgsmål kan sendes til it-arkitekt Jakob Eiby på jaei@kl.dk.

Om netværket

KL, KOMBIT og KITA udbyder Kommunernes it-arkitekturnetværk 2022.

Sammen kan vi komme endnu længere med at skabe sammenhængende digitale løsninger, når kommunerne, KL og KOMBIT samarbejder og deler viden om og erfaringer med, hvordan vi anvender den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur i forbindelse med anskaffelse, implementering og drift af kommunale løsninger.

Derfor er det en rigtig god idé, at kommunerne er med i Kommunernes it-arkitekturnetværk. Det er et vigtigt forum, hvor vi kan dele viden om og konkrete erfaringer med anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur samt hvordan vi bedre udnytter potentialerne i god arkitekturstyring efter fælleskommunale principper og regler og arkitekturdokumentation med bl.a. ArchiMate og UML.

KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer, sammen med deltagere fra kommunerne og vores fællesoffentlige samarbejdspartnere i staten og regionerne, et højt arkitekturfagligt niveau på netværksmøderne.

I 2022 kommer vi i netværket blandt meget andet til at fokusere på:

  • udnyttelse af fælles arkitekturprincipper og kravbeskrivelser til anvendelse af fælleskommunal rammearkitektur og infrastruktur i kommunale it-anskaffelser.
  • arkitektur for informationssikkerhed og databeskyttelse i kommunerne, herunder implementering af NSIS, tilslutning til MitID og NemLog-in3 og KLE-opmærkning af organisationen til dynamisk bruger- og rettighedsstyring.
  • kommunernes strategiske indsatser for data og datakvalitet, herunder fælles standarder for kommunale nøgletal og udvikling og udbredelse af lokale og fælleskommunale klassifikationer.
  • arkitekturfaglige høringer og drøftelser om implementering og anvendelse af fællesoffentlige og -kommunale løsninger som f.eks. Næste generation Digital Post, MitID og NemLog-in3, Ny NemKonto, Digital Fuldmagt og Samtykke.
 

Kontakt

Chef for Design & Arkitektur
3268 0444