Kommunernes It-arkitekturnetværk 2021 - 3. netværksmøde

KL, KIT@ og KOMBIT inviterer til netværksmøde i Kommunernes It-arkitekturnetværk.

Tid: 

29. november 2021 (Hele dagen)

Sted: 

Onlinemøde - som udgangspunkt 2 x 2 timer fra 10.00-12.00 og 13.00-15.00. Hvis vi afholder møder med fysisk tilstedeværelse, bliver der tale om heldagsmøder.

Målgruppe: 

Kommunale forretnings- og it-arkitekter samt digitaliseringschefer og digitaliseringskonsulenter, der arbejder med it-arkitektur og digitalisering i kommunerne.

Tilmelding: 

Tilmelding foregår på dette link.
 

Praktiske spørgsmål kan sendes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk.
Andre spørgsmål til it-arkitekt Jakob Eiby på jaei@kl.dk.

Om netværket

KL, KOMBIT og KIT@ udbyder igen i 2021 Kommunernes It-arkitekturnetværk.

Sammen kan vi komme længere med at få sammenhængende it-løsninger, når vi som kommuner, KL og KOMBIT samarbejder og videndeler om, hvordan vi anskaffer og bruger den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur.

Derfor er det en god idé, at alle kommuner er med i Kommunernes It-arkitekturnetværk. Et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt. Vi kan dele erfaringer om, hvordan vi udnytter potentialet og høster gevinsterne med bedre arkitekturstyring. KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne.

I netværket vil vi:

  • Dele viden og erfaringer om arkitekturstyring
  • Knytte KOMBIT, KL og kommunernes arkitekter tættere sammen, så vi kan give råd og respons på kryds og tværs
  • Forbedre vores samlede evne som kommunesektor til at arbejde med og skabe gevinster af arkitekturstyring og den fælleskommunale rammearkitektur
  • Understøtte, at vi samtænker lokale og fælleskommunale initiativer

I 2021 kommer netværket blandt andet til at fokusere på:

1. den igangværende koordinerede indsats for kommunernes implementering af NSIS og tilslutning til det fællesoffentlige MitID og NemLog-in3 i spændingsfeltet mellem informationssikkerhed og it-arkitektur

2. kommunernes fortsatte arbejde med data og datakvalitet til understøttelse af forretningsmæssige behov, herunder kommunale nøgletal for ledelsesinformation, implementering af og værdiskabelse med grunddata samt udvikling og udbredelse af lokale og fælleskommunale klassifikationer

3. kommende fællesoffentlige og fælleskommunale løsninger som f.eks. Næste generation Digital Post (NgDP) og den nye telemedicinske infrastruktur i forlængelse af Fælles Udbud af Telemedicin (FUT)

Program:

Du kan hente programmet for Kommunernes It-arkitekturnetværk 2021 på dette link.

 

Kontakt

Chefarkitekt
3268 0444