Kommunernes It-arkitekturnetværk 2020 - Fælles netværkskonference

KL, KIT@ og KOMBIT inviterer til netværkskonference i Kommunernes It-arkitekturnetværk.

Tid: 

30. september 2020 (Hele dagen)

Sted: 

Sjælland/Hovedstaden - den præcise placering af mødet er ikke på plads, men det bliver annonceret her, så snart det er afklaret.

Målgruppe: 

Kommunale forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter/-chefer, der arbejder med arkitekturbeslutninger. Såvel de erfarne arkitekter, som nybegynderne kan have nytte af at deltage i netværket og er velkomne.

Tilmelding: 

Tilmelding foregår på dette link.

Tilmeldingsfristen er 1. marts 2020.Tilmeldingen er bindende og inkluderer udover den fælles netværkskonference d. 30. september også tre regionale netværksmøder.

Praktiske spørgsmål sendes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk. Andre spørgsmål til chefkonsulent Line Laudrup lila@kl.dk.

Om netværket

KL, KOMBIT og KIT@ udbyder igen i 2020 Kommunernes It-arkitekturnetværk.

Sammen kan vi komme længere med at få sammenhængende it-løsninger, når vi som kommuner, KL og KOMBIT samarbejder og videndeler om, hvordan vi anskaffer og bruger den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur.

Derfor er det en god idé, at alle kommuner er med i Kommunernes It-arkitekturnetværk. Et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt. Vi kan dele erfaringer om, hvordan vi udnytter potentialet og høster gevinsterne med bedre arkitekturstyring. KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne.

I netværket vil vi:

  • Dele viden og erfaringer om arkitekturstyring
  • Knytte KOMBIT, KL og kommunernes arkitekter tættere sammen, så vi kan give råd og respons på kryds og tværs
  • Forbedre vores samlede evne som kommunesektor til at arbejde med og skabe gevinster af arkitekturstyring og den fælleskommunale rammearkitektur
  • Understøtte, at vi samtænker lokale og fælleskommunale initiativer

Læs mere om Kommunernes It-arkitekturnetværk på dette link.

 

Kontakt

Chefarkitekt
3268 0444