Kommunemøde Infrastrukturens Onboardingsprogram

Tid: 

17. august 2021 - 12:00 til 15:00

Sted: 

Online webinar via Microsoft Teams

Målgruppe: 

Kommunemødet er målrettet kommunale beslutningstagere og ansvarlige for udbredelse, anvendelse og nyttiggørelse af den fælleskommunale infrastruktur, herunder for indkøb via fx SKI 02.19. Målgruppen omfatter fx kommunens infrastrukturansvarlig, KOMBIT-programleder, it-/digitaliseringschef og de personer, der stiller og håndhæver krav om, at kommunens it-systemer skal integrere til den fælleskommunale infrastruktur.

Formål: At kommuner med samme leverandør gennemgår status på SKI01.19 leverandørernes integration til den fælleskommunale infrastruktur, fastlægger strategi og udarbejder plan for onboarding af specifikke it-systemer. KOMBIT facilitere drøftelser og aftaler om, hvordan kommunerne kan/vil samarbejde om onboarding og hvilke kommuner der deltager som pilotkommune. 

Beskrivelse: Onboarding forudsætter kommunernes aktive og dedikeret deltagelse. Det er kommunerne, der har kontrakten og dermed kan håndhæve krav om integration til den fælleskommunale infrastruktur. Det er derfor afgørende, at kommunerne engagerer sig, så jeres leverandører kan få den hjælp som Infrastrukturens Onboardingsprogram tilbyder.

KOMBIT glæder sig over, at 21 leverandører/it-systemer er tilmeldt forløb 2, men samtidig kan vi konstatere, at der mangler tilmelding fra flertallet af de SKI 02.19 leverandører, der er selvskrevne deltagere i Infrastrukturens Onboardingsprogram. 

For at hjælpe kommunerne inviterer KOMBIT til kommunemøde. På mødet får kommunerne indblik i, hvilke integrationer leverandøren har selvangivet og hvad der konkret udestår førend it-systemet kan klarmeldes. På denne baggrund præciseres hvilken kommunevendt opgave, der skal løses for at onboarde og klarmelde det enkelte it-system. KOMBIT faciliterer dialogen, så kommunerne på mødet tager stilling til selvangivelser, fastlægger strategi og plan for onboarding og aftaler hvordan kommunerne vil samarbejde med onboarding. 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449