Invitation til FLIS-webinar om skoleområdet

KOMBIT inviterer til FLIS-webinar om standardrapporter, tips og tricks inden for skoleområdet.

Tid: 

26. oktober 2020 - 13:00 til 14:30

Sted: 

Via Teams

Målgruppe: 

Brugere af Skoledata fra FLIS

Tilmelding: 

Tilmelding senest den 22. oktober her 

BEMÆRK: For at tilmelde dig skal du bruge en anden browser end Internet Explorer, fx. Chrome, Firefox, Microsoft Edge eller Safari på telefonen.

Umiddelbart inden mødet fremsendes link til det virtuelle møde via Teams til alle tilmeldte.

FLIS release 6.1 der udkom i august indeholdt den fulde modernisering af skoleområdet. I forbindelse med moderniseringen er begreber og definitioner i videst muligt omfang harmoniseret med de begreber og definitioner der anvendes ved Styrelsen for IT og Læring samt Danmarks Statistik.

På baggrund af release 6.1 inviterer KOMBIT kommunale brugere af skoledata til at deltage på webinar vedr. rapportering på skoleområdet.

På webinaret - der får karakter af workshop - vil KOMBIT gennemgå forslag til standardrapporter på skoleområdet, og vi vil vise eksempler på, hvordan data i FLIS kan sammenlignes med data i øvrige nationale opgørelser samt hvilke opmærksomhedspunkter der bør være ved brug af skoledata i FLIS.

For at give plads til dialog samt input til rapportering på skoleområdet, vil der maks. være 20 deltagere pr. webinar.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0495