Fremtiden for kommuner med KMD Sag EDH

Her kan du læse mere om fremtiden for kommuner med KMD Sag EDH.
1) Vi har KMD Sag EDH til personsager. Hvis vi ønsker at fortsætte med KMD, hvilket scenarie får vi så?

Kommunen kan fortsætte med at anvende KMD Sag EDH frem til 2018 og derudover undersøge eventuelle forlængelsesmuligheder i kontrakten for KMD Sag EDH.

Herefter skal kommunen tage en dialog om eventuel overgang til afløseren for KMD Sag EDH, dvs. KMD NOVA eller et ESDH-system fra en anden leverandør.

2) Fortsætter KMD Sag EDH uændret, men på nye kontrakter?

KMD Sag EDH tilbydes ikke længere på SKI 02.19.  Kommunen kan evt. forlænge en eksisterende kontrakt på KMD Sag EDH, hvis denne mulighed findes i kontrakten.

KMD Sag EDH kan stadig købes via udbud eller individuelt indkøb. Der er ikke sat en slutdato på ophøret af KMD Sag EDH.

Vær ved anskaffelse af ESDH-system opmærksom på at indarbejde relevante integrationsvilkår i udbudsmaterialet, så ESDH-systemet på sigt kan hænge sammen med den fælleskommunale infrastruktur. Ved indkøb på SKI rammeaftale 02.19 er integrationsvilkårene allerede indarbejdet.

3) Hvor længe kan kommunen benytte KMD Sag til at behandle fagsystemsager?

Kommunen kan fortsætte med at behandle fagsystemsager i KMD Sag frem til 2018 (+ eventuelle forlængelsesmuligheder).

4) Hvor længe kan kommunen benytte KMD Sag EDH til at behandle manuelle sager og dokumenter?

Kommunen kan fortsætte med at anvende KMD Sag EDH i relation til KMD Sag frem til 2018 (+ eventuelle forlængelsesmuligheder).

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110