Flytning af sager

Her kan du læse mere om flytning af sager.
1) Hvad kommer til at afgøre, om flytningen af sagerne ud af KMD Sag og over i et nyt ESDH-system eller et fagsystem kan ske ved konvertering eller skal ske helt manuelt?

Kommunen kan altid bestille en maskinel konvertering, men omfanget af sager, journaler og dokumenter vil være bestemmende for, om det kan betale sig.

Som udgangspunkt vil det være fordelagtigt at arkivere og slette først, så omfanget af oprydningsarbejdet og flytning bliver mindre.

Se priser på datakonvertering i bilag 3.

2) Er der standardkrav til hvilken stand sager og dokumenter skal have for, at de kan overflyttes til en anden leverandør?

Kommunen skal afklare med den enkelte leverandør, hvilke krav leverandøren måtte have.

KL har i samarbejde med en række ESDH-leverandører aftalt et udvekslingsformat som gør overflytning af data til en anden leverandør lettere. Formatet kaldes KLXML.

3) Skal sager være aktive/passive, skal dokumenter være godkendte, skal dokumenter være lagt på sag osv.?

I relation til det udtræk, som KMD kan levere ifm. en overflytning: Både aktive og passive sager udtrækkes. Dokumenter skal være tilknyttet en sag og må ikke ligge som løse dokumenter.

Journaler og adviser vil også blive udlæst.

Der er ikke yderligere krav i forbindelse med udtrækket.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110