FAQ om udrulning og implementering af monopolbrudsløsninger

Her finder du de oftest stillede spørgsmål om udrulning af monopolbrudsløsninger.
(Marts 2017) Hvordan kan kommunen planlægge implementeringen af løsningerne?

Kommunen skal løse de publicerede KLIK-opgaver og bliver varslet 6-9 måneder før idriftsættelsen af løsningen. Varslingsperiodens længde baserer sig på en konkret vurdering af, hvor lang tid kommunerne skal bruge for at blive klar til at idriftsætte og ibrugtage den enkelte løsning.

(Marts 2016) Hvordan bliver en kommune klar til at idriftsætte de enkelte løsninger?

Det er kommunens ansvar at implementere løsningerne i monopolbruddet. KOMBIT/leverandørerne understøtter kommunernes implementering efter princippet om ”hjælp-til-selvhjælp” ved bl.a. at publicere kommunerettede opgaver i KLIK, som kommunen skal løse for at blive klar til at idriftsætte og ibrugtage de enkelte løsninger og den fælleskommunale it-infrastruktur. Her anvender monopolbrudsprojekter i KOMBIT KLIK, der er Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering. Kommunen er forpligtet til at løse specificerede obligatoriske opgaver i KLIK.

Løsningen af de kommunerettede opgaver er en væsentlig forudsætning for, at kommunen er forberedt og klar til at idriftsætte, ibrugtage og forvalte monopolbrudsløsningerne. I øvrigt skal kommunen lave den programstyring, projektledelse og forandringsledelse, der er nødvendig ved implemementeringen af de fleste it-løsninger. Disse elementer ikke nødvendigvis beskrevet som opgaver i KLIK. Endelig er det væsentligt, at kommunen prioriterer deltagelse på projekternes netværksdage/-møder.

Læs mere om KLIK her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449