FAQ om Rammearkitektur og teknik

Her finder du en oversigt over de oftest stillede spørgsmål om Rammearkitektur og teknik.

Den oversigt over ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar om Rammearkitekturen og teknik er offentliggjort den 25. november 2015.

Hvis du har forslag til spørgsmål, er du altid velkommen til at sende dit forslag til mbprogrammet@kombit.dk.

(Marts 2017) Skal KSD, KY og SAPA benytte Støttesystemerne, når de er færdigudviklet og klar til idriftsættelse?

Ja.

Støttesystemerne er en afgørende forudsætning for, at kommunerne kan modernisere deres it-landskab og skabe bedre, billigere og mere sammenhængende it-systemer. Det er altså ikke et spørgsmål om, hvorvidt Støttesystemerne fortsat skal udvikles, men snarere et spørgsmål om, hvornår og hvordan de bliver færdigudviklet - så de kan erstatte de forskellige interimsløsninger, der udvikles for at gennemføre monopolbruddet.

Derfor skal KSD, KY og SAPA selvfølgelig benytte Støttesystemerne, når de på sigt er færdigudviklet.
(Marts 2017) Hvad betyder interim arkitektur?

Interim arkitektur, der anvendes i den alternative plan, betyder, at SAPA, KSD og KY anvender Sikkerhed og Beskedfordeler, der er STS-leverancer fra KMD og Administrationsmodulet, der leveres af Systematic. Den resterende støttesystemsfunktionalitet (klassifikation, organisation og indekser) løftes interimt af KY, KSD og SAPA.

(Juni 2016) Hvor finder jeg udførlig information om rammearkitekturen?

KL har samlet et udførligt materiale om rammearkitekturen på http://www.rammearkitektur.dk.

På denne side findes bl.a. information om baggrunden for rammearkitekturen og målrettede informationer til hhv. beslutningstagere, personer, som arbejder med arkitekturstyring og personer, som bruger rammearkitekturen.

(Juni 2016) Har KOMBIT en holdning til, hvorvidt et fagsystem skal være sagsbærende (om systemet skal være ”tykt” eller ”tyndt”)?

Det er naturligvis væsentligt, at et nyt system overholder vilkårene for rammearkitekturen.

KL har dog ikke gennem rammearkitekturen stillet krav til, hvorvidt et fagsystem skal opbevare sagsrelaterede dokumenter og oplysninger – dvs. være sagsbærende.

På samme måde har KOMBIT ikke en generel holdning til, hvorvidt en kommune udelukkende bør indkøbe fagsystemer, som er sagsbærende.

KOMBIT har valgt, at fagsystemerne i Grunddataprojekterne og under monopolbrudsprogrammet skal være sagsbærende. Men valget af sagsbærende eller ikke-sagsbærende fagsystemer er ikke afledt af den fælleskommunale rammearkitektur. Valget skyldes i stedet, at de fælleskommunale systemer skal være robuste og driftsstabile.

Valg af sagsbærende fagsystemer i KOMBIT-regi er derfor ikke en anbefaling af valg af sagsbærende henholdsvis ikke-sagsbærende fagsystemer i den enkelte kommune.