FAQ for Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

På denne side finder du de mest almindelige spørgsmål vedrørende ØiR - og svarene på dem.
Generelt om Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)
Hvad er formålet med ØiR

Projektet sikrer, at de kommunale fagsystemer får adgang til snitflader ind mod kommunens Økonomi-, Debitor- og Kreditorsystem.

Hvad er gevinsterne ved at bruge ØiR?

Med åbne, standardiserede ØiR snitflader kan kommunerne hente en række gevinster. For mere information se dette link.

Hvem kan bruge ØiR til noget?

Med ØiR får kommunernes fagløsninger én fælles integration til økonomisystemer og et tidssvarende dataformat.

Kan ØiR vise omsætningstabellen?

Omsætningstabellen er placeret i kommunens ERP-system. Information til omsætningstabellen holdes hos ERP-leverandørerne: EG, Fujitsu, KMD og Københavns kommune.

Hvordan håndterer ØiR og KOMBITs øvrige løsninger forskelle i krav og eventuelle konverteringsbehov af saldi fra de kørende løsninger til de nye løsninger (fx KY)?

Det er en udfordring, som vi er opmærksomme på. Der er derfor konkrete initiativer i gang med kommunerne i regi af de berørte projekter (KY, ØiR m.fl.)?

ØiR's kobling til andre projekter og organisationer
Hvad er sammenhængen mellem ØiR og PSRM / DOS

ØiR-snitfladerne udgør det tekniske fundament, som sikrer, at de fordringer som de kommunale fagsystemer skal aflevere til debitorsystemet, indeholder de data SKATs system PSRM har behov for til endelig inddrivelse.

De tekniske specifikationer fra PSRM stiller en række specifikke krav til form og indhold i forbindelse med udveksling af data. ØiR’s debitorsnitflader er netop designet til at overholde de krav, der stilles, når en fordring overføres fra fagsystemet til kommunens debitorsystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  For at koordinere og effektivisere arbejdet med at tilpasse de mange kommunale fagsystemer, har KL og KOMBIT etableret et fælleskommunalt projekt: Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS).

DOS-projektet koordinerer med såvel SKAT som de mange kommunale fagsystemleverandører, så tværgående behov for afklaringer og tilpasninger afdækkes og indfries.

Et af elementerne i DOS-projektet er at tilpasse ØIR-snitfladerne, så de lever op til SKATs krav og kan benyttes af leverandørerne, når de skal klargøre deres fagsystemer og integrere med PSRM. På den måde sikrer projektet også, at hver enkelt kommune ikke skal have penge op af lommen, for at betale den samme leverandør for at tilkoble sig.

Er det fortsat planen, at ATP vil anvende ØiR?

Ja.

Det er fortsat planen, at ATP (UDK-BO) kommer skal anvende ØiR’s sntiflade (Finans, SF1590A). Opgaven er blevet nedprioriteret i UDK, hvorfor implementering af Finans SF1590A for UDK-BO er planlagt til efteråret 2020.