Data fra lokale it-systemer

Her kan du læse mere om system-sammenhæng, integration med ESDH- og fagsystemer, opdatering af Sagsindeks mv.
1) Kan jeg se data fra Udbetaling Danmark i SAPA?

Ja. Læs nærmere i dette dokument.

2) Hvor kan jeg finde information om arbejdet med at få data i Støttesystemerne (og videre i SAPA)?

Det kan du læse mere om på denne side.

3) Hvilke systemer skaber man sammenhæng til på det tekniske område... – hvad med GIS/kort info?

SAPA-løsningen udstiller, hvad der er tilgængeligt i det fælleskommunale Sags- & Dokumentindeks. Her er der principielt ingen grænser, så længe den relevante it-løsning har de relevante OIO-S&D-snitflader til indekserne. Det er op til den enkelte kommune at drøfte muligheden med sin lokale ESDH- eller fagsystemleverandør og/eller stille krav herom i kommende udbud.

4) Hvilke muligheder vil der være for at integrere SAPA med nye/andre ESDH- og fagsystemer?

SAPA-løsningen udstiller, hvad der er tilgængeligt i det fælleskommunale Sags- & Dokumentindeks, der baserer sig på begrebs- og informationsmodellen for OIO Sag & Dokument-standarden. Det er op til den enkelte kommune at drøfte muligheden for snitflader til indekserne med sin lokale ESDH- eller fagsystemleverandør og/eller stille krav herom i kommende udbud af fagsystemer. KOMBIT forhandler på vegne af kommunerne dog en række af disse snitflader, og det kan du læse mere om her.

5) Med hvilken frekvens skal ESDH- og fagsystemerne opdatere Sagsindekset?

Fagsystemerne skal som hovedregel opdatere indekset online. Det skyldes nødvendigheden af, at kommunerne til enhver tid kan regne med, at de sagsoplysninger, de ser i SAPA, er opdaterede.

6) Hvilke krav skal jeg stille i udbud af fagløsninger, så vi sikrer snitflader til SAPA?

Fagsystemers data udstilles til SAPA indirekte via Støttesystemernes indekser. SAPA integrerer kun direkte til fagløsninger ved, at man kan hoppe frem og tilbage mellem SAPA og fagløsningen. For at det er muligt uden videre, skal fagløsningen kunne adresseres fra browser via en URL med kontekstinformation om fx en given sag. KOMBIT har udarbejdet integrationsvilkår for Støttesystemerne, og disse er bl.a. indarbejdet i SKI’s relevante kontrakter.

Kommunen kan dermed enten indkøbe et fagsystem via SKI eller selv indarbejde integrationsvilkårene for støttesystemerne i deres udbud. Integrationsvilkårene kan findes på KOMBITs hjemmeside på http://www.kombit.dk/sts/vilkaar.

7) Hvor mange informationer leveres der fra KSD til SAPA?

I Borgerservice vil medarbejderne kunne se i SAPA, at der er en sag i KSD og de kan se metadata på sagen, fx Sagstitel, hvornår den blev oprettet, hvilken status sagen har, om der er en bevilling og fra hvornår, samt metadata om ydelsen som fx beløb og udbetalingsdato.
Det er også muligt at se metadata om dokumenter (ikke selve dokumentet) og journalnotater. Alt afhænger af hvilke rettigheder brugeren er tildelt i SAPA. Brugere vil kunne springe til sagen i KSD direkte fra SAPA, men vil kun kunne se sagen i KSD, hvis de har adgang til det.

8) Bliver det muligt at skrive et journalnotat eller henvendelsesnotat i SAPA og gemme det direkte i KSD?

I SAPA kan en bruger skrive et journalnotat, der sendes over til et fag- eller ESDH-system. Journalnotater fra SAPA kommer ind som en opgave i KSD, der skal behandles manuelt af sagsbehandleren og tilknyttes den pågældende sag.

9) Hvornår er DUBU-data klar til at blive vist i SAPA?

DUBU har leveret oversager til Sags- og Dokumentindekset siden ultimo februar 2020. Siden medio maj 2020 leverer de også undersager (godkendte hovedydelser). Alle sager leveret til indekserne kan vises i SAPA.

10) Hvor stor er forsinkelsen fra ændringen sker i CPR til den slår igennem i SAPA?

CPR oplysninger bliver opdateret hver nat, så de kan max være 24 timer gamle.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110