Andre systemer

Her kan du læse mere om andre systemer.
1) På hvilke sagsområder, der ikke direkte er understøttet af et fagsystem, kan man benytte et fagsystem fra et andet område?
Er der konkrete eksempler?

Der findes ikke en udtømmende oversigt over fagsystemer, som kan understøtte ikke-systemunderstøttede områder.

Aalborg Kommune har imidlertid lavet en model for håndtering af forskellige KLE-numre. I bilag 6 er der vedhæftet et eksempel på, hvordan Aalborg Kommune har grebet det an. Det er blot ét eksempel på, hvordan det kan gøres – der kan være flere tilgange.

Bemærk, at der er knyttet kommentarer til de enkelte kolonner øverst i skemaet.

Skemaet viser, hvordan Aalborg forventer at håndtere de enkelte KLE-områder.

2) Er det muligt at få et overblik over alle integrationer mellem KMD Sag og øvrige systemer?

I bilag 2 fremgår en liste over alle de systemer, som KMD Sag har snitflade til.

Der henvises i øvrigt til de kommunespecifikke snitfladeoversigter, KOMBIT udsendte til kommunernes programledere for monopolbruddet den 7. november 2014.

3) Jeg har indtil videre kun set/hørt om Exit-strategier for kommuner uden KMD Sag EDH. Er der nogle EDH-kommuner, der er så langt i arbejdet, at de kan dele ud af deres erfaringer?

KOMBIT har ikke viden om, hvorvidt der er kommuner med KMD Sag EDH, der har en Exit-strategi, de vil dele.

Generelt anbefaler vi, at I forespørger på SAPAs Yammer-netværk. Her er mulighed for dialog med mange ligesindede og svarlysten er god.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110