Andet

Her kan du læse øvrige spørgsmål og svar om KMD Sag EDH
1) Hvad hvis vi beslutter os for at få en ny ESDH-løsning fra en anden leverandør end KMD? Skal vi så f.eks. konvertere alle gamle ”Boligstøttesager” til vores nye ESDH-løsning? Hvis vi skifter ESDH-løsning, kan vi jo ikke længere tilgå dokumenterne via KMD Sag – og bliver vi dermed forpligtede til at købe en midlertidig integration mellem den nye ESDH-løsning og KMD Sag for at sikre, at UDK kan tilgå dokumenterne?

Det er rigtigt at kommunen fortsat skal opbevare de gamle sager fra før UDK i henhold til arkivforpligtelserne.

2) Hvordan sikrer kommunen, at indholdet i KMD Sag og KMD Sag EDH bevares/overføres ud fra både (individuelle) kontraktlige og tekniske forhold?

Det sikres i dialog med KMD, hvor udtræk aftales for sager, journaler og dokumenter.

Se også bilag 3. Bemærk at bilaget er et KMD-eksempel på en beregning og således ikke er en aftale mellem KOMBIT og KMD.

3) KOMBIT har i andet regi opstillet fordele/ulemper ved udfasning af manuelle sager, som måske kan indgå. Hvordan ser de ud?

KOMBIT har i KMD Sag Exit-strategi 2 beskrevet processen med oprydning og flytning af de manuelle sager i KMD Sag.  Fordele og ulemper finder du i bilag 4 side 6-10.

4) Hvordan er det med opsigelsen af KMD Sag?

KMD Sag (+ KMD Sag Journal) vil sammen med de øvrige forudsætningssystemer (som p-data, v-data, KSP/Cics o.l.) være den sidste monopolløsning, der kan opsiges af kommunen. Løsningerne i KMD hænger uløseligt sammen, derfor er KMD Sag et forudsætningssystem, og derfor kan det først opsiges som den sidste monopolløsning.

Opsigelsen kræver, at kommunen har sikret sig, at der ikke er andre afhængigheder til KMD Sag og der er ryddet op i sagerne – se SAPAs dokumentbibliotek under ”KMD Sag exit strategi”.
Det betyder, at opsigelsen kan falde sammen med opsigelsen af KMD SPK, når det nye Social Pension Kommune er implementeret.
Bevaringsværdige sager skal flyttes ud af KMD Sag inden opsigelse. Kommunen skal populært sagt stå med et tomt KMD Sag, når opsigelsesdagen oprinder.

Kommunerne kan allerede nu opsige funktionaliteten ”Manuelle sager”, som betyder, at KMD Sag ikke længere anvendes til de manuelle sager – det vil give en reduktion i kommunens omkostning til KMD Sag.

Bemærk at det er vigtigt, at kommunen først opsiger ”manuelle sager”, efter alle de manuelle sager er passivført.

Flere kommuner har indkøbt KMD Nova ESDH – det har rent aftalemæssigt ikke noget med opsigelsen af KMD Sag at gøre. Selvom en kommune har indkøbt KMD Nova ESDH, kan KMD Sag ikke opsiges. KMD er forpligtet til at tilslutte KMD Nova ESDH til den fælleskommunale infrastruktur på lige fod med andre ESDH-løsninger, både jf. forliget mellem KMD og KOMBIT, men også jf. vilkår under SKI 02.19 Rammeaftalen. Kommunen skal sikre sig, at KMD Sag sagerne er flyttet til KMD Nova ESDH, derefter kan kommunen opsige de manuelle sager i KMD Sag (hvis de alle er passivført) og opnå rabat på KMD Sag.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110