Aftaler

Læs mere om forskellige aftaletyper
Hvad er en databehandleraftale? Og hvor godkender man denne?

Det er en aftale, der indgås mellem KOMBIT og kommunen om KOMBITs forpligtelser til at efterleve sikkerhedskrav om behandling af personoplysninger. Den godkendes i Penno.

Hvad er en serviceaftale?

Det er en aftale, hvor kommunen giver leverandøren af kommunens it-systemer adgang til data.