Advis

Få svar på dine spørgsmål om adviser i SAPA.
1) Hvordan får man adviser via SAPA?

I SAPA Advis vises de adviser, som er dannet, ud fra de advisgrupper, som jeres SAPA-administrator har sat op i SAPA administration Advis.

2) Er det muligt kun at få et advis i en aktiv sag, hvis der udbetales en ydelse?

Ja, når en adviseringsregel (en advisgruppe) oprettes, kan man vælge kun at modtage adviset for en aktiv sag, hvis der udbetales en ydelse.

3) Er det muligt kun at modtage advis på sager vedrørende personer inden for en bestemt aldersgruppe?

Ja, det angives med et aldersspænd.

4) Er det muligt at behandle flere adviser på en gang?

Ja, det vil stadigvæk være muligt at massebehandle adviser.

5) Bliver det muligt at få de folkeregisteradviser, vi har i KMD Sag i dag?

Ja, det vil være muligt at modtage de samme folkeregisteradviser, som modtages i KMD sag i dag.

6) Kan der oprettes advis, hvis der ingen sag er?

Ja, det vil være muligt at oprette et generelt advis. Blandt andet til sundhedsplejen ved fødsel, da barnet af gode grunde ikke har en aktiv sag.

7) Hvordan modtager vi adviser fra et andet fagsystem, når vi ikke længere har KMD Sag Advis til at danne dem?

Adviser kan modtages og behandles i SAPA Advis, som modtager beskeder fra Beskedfordeler. Kommunen kan opsætte adviser på samme måde som i KMD Sag i dag. Det vil ske ud fra de systemer, som kommunen har indgået aftale om skal aflevere data til sags-, dokument- og ydelsesindekserne samt adviser baseret på beskeder om folkeregisterhændelser og hændelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De sagshændelser, det p.t. er muligt at modtage adviser om, er, når en sag er opstået eller afsluttet eller en bevilling (ydelse) bliver aktiv eller inaktiv.

8) Hvor skal man fremover opsætte advisering?

Advisering i SAPA opsættes i SAPA Advis Administration.

9) Vil man fremover kunne modtage sygehusadviser i SAPA og hvis ja fra hvornår?

Ja, i SAPA vil man på sigt kunne modtage adviser ifm. indlæggelser og udskrivninger fra sygehuse i Danmark.

10) Bliver det fortsat muligt at få de indkomstadviser, vi har i dag i KMD Sag?

Nej, de fagområder, der har behov for indkomstadvisering, vil fremover få dem i deres respektive fagsystemer, fx KSD og KY samt Udbetaling Danmarks systemer.

11) Hvordan bliver fordelingen af adviser til modtagere?

Advismodulet kan på sigt sættes op til at fordele adviser til såvel enkeltbrugere som fagområder/hele afdelinger/grupper, så en afdeling/gruppe af medarbejdere kan modtage adviser fx på udvalgte KLE numre.

Opsætningen foretages lokalt i den enkelte kommune og kan dermed tilpasses kommunens arbejdsprocesser.

12) Hvordan får vi systemadviser, de adviser, som dannes i KMD fagsystemerne og udsøges i KMD Sag?

Der kommer ikke systemadviser i SAPA. De eneste sags- og ydelsesadviser, som kommer i SAPA, er start/stop af sag og ydelse.

13) Er det muligt at modtage adviser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i SAPA?

Ja, det er muligt at opsætte en advisgruppe, så der dannes et advis, når der modtages besked om en eller flere hændelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

De konkrete adviser fremgår af dokumentet ’SAPAs basisoplysninger’ i SAPA’s dokumentbibliotek.

14) I KMD Sag kunne UDK advisere kommunerne via et tværgående manuelt advis - hvordan skal der udveksles oplysninger fremover?

Via Digital Post eller evt. via Sikker Mail.

15) Vises systemadviser fra KY og KSD i SAPA?

Der vises ikke systemadviser fra KY og KSD i SAPA. Disse adviser dannes og skal behandles i de respektive fagsystemer.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110