Økonomi

Her kan du læse en række økonomiske spørgsmål om KMD Sag EDH.
1) Hvordan sker prisfastsættelsen, hvis vi på nogle få fagområder er nødt til fortsat at benytte KMD Sag f.eks. mht. KMD Opera. Bliver der en særskilt pris for KMD Sag eller bliver prisen for KMD Sag indeholdt i betalingen for fagsystemet?

Køber man fx KMD Opera på SKI, er anvendelsen af KMD Sag indeholdt i kontrakten. Der er altså ikke tale om en særskilt kontrakt for Sag-funktionalitet, da det hele vil være indeholdt i Opera-kontrakten.

Køber man ikke på SKI, skal man selv i kontrakten sikre, at evt. KMD Sag-funktionalitet er indeholdt i kontrakten. På den måde undgår man at skulle have en særskilt KMD Sag-kontrakt for, at f.eks. Opera er fuldt understøttet.

2) Vi kunne godt bruge en oversigt over, hvilke ESDH-systemer der anvendes af hvilke kommuner – og gerne med en prisgruppering (lav, mellem, høj).

KOMBIT har ikke en oversigt over, hvilke kommuner der anvender hvilket ESDH-system.

Priser på ESDH-løsninger varierer fra kontrakt til kontrakt. Men der er en maksimal pris på SKI for de leverandører, der tilbyder løsninger via SKI.

3) Hvordan kan jeg erfaringsudveksle om ESDH-systemer på tværs af kommunegrænser?

KOMBIT anbefaler, at kommunerne anvender SAPAs Yammer-netværk, hvis man ønsker at høre, hvilke ESDH-systemer de andre kommuner anvender.

4) Skal kopisager i KMD Sag, fra synkroniseringen med støttesystemerne, også arkiveres?

Nej, kopisager, som ligger i KMD Sag fra synkroniseringen med støttesystemerne, er ikke arkiveringspligtige fra KMD Sag og kan slettes inden arkivering.

5) Hvilke ESDH-systemer forventes at have snitflader til SAPA?

KOMBIT forventer, at alle nuværende ESDH-leverandører vil have snitflader til Støttesystemerne og dermed SAPA.

ESDH-systemer som sælges via SKI 02.19 har obligatorisk tilslutning til Støttesystemerne.

Det er kommunernes ansvar at sikre, at kommunens ESDH leverandør er tilsluttet den fælleskommunale infrastruktur.

Læs mere i Digitaliseringskataloget her.

6) Hvad skal KMD Sag EDH-kunder betale for udtræk af sager og dokumenter?

Prisliste fra KMD fremgår af bilag 3.

7) Kan kommunerne vælge at fortsætte med KMD Sag?
KMD har meddelt os, at det lukker og at vi derfor skal have en ny ESDH-løsning, hvis vi ikke vil betale fuld pris for KMD Sag Basis.

Ja, kommunerne kan godt fortsætte med KMD Sag. Det kræver, at kommunen indgår en ny kontrakt med KMD. Det skal bemærkes, at kommunen skal betale for SAPA, selvom man vælger at fortsætte med KMD Sag. Betalingen har kommunen forpligtet sig til i den tilslutningsproces, der var omkring monopolbruddet.

Bemærk i øvrigt spørgsmål ”Vi har KMD Sag EDH til personsager. Hvis vi ønsker at fortsætte med KMD, hvilket scenarie får vi så?” under emnet ”Generelt om Sag EDH”.

8) Bliver der mulighed for successive udtræk fra KMD Sag af sager, dokumenter og journaler, hvis man gerne vil flytte et fagområde ad gangen – og hvad vil det koste pr. udtræk?

Ja, det vil være muligt, men det bliver mere omkostningstungt, da der skal betales ”Opstartsydelse” for hver enkelt konvertering.

Se bilag 3 hvor forløbet af en datakonvertering bliver beskrevet, herunder prissætningen.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
7268 8110