Borgerblikket FAQ

På denne side kan du finde oversigter over hyppigt stillede spørgsmål og tilhørende svar for Borgerblikket

Herunder kan du læse svar på spørgsmål om Borgerblikket. Siden udbygges løbende efterhånden og er der noget, du ikke finder svar på, kan du skrive til borgerblikket@kombit.dk

Generelle spørgsmål om Borgerblikket
Hvad er Borgerblikket?

Borgerblikket er en it-løsning, der viser data fra indekserne på borger.dk.

Borgerblikket er med andre ord en løsning, der ligger mellem borger.dk og indekserne, hvorfra kommunerne kan administrere hvad og hvor meget, der skal vises. Opsætningen af Borgerblikket tilgås via SAPAs administrationsmodul.

Hvad er forskellen på Mit Overblik og Borgerblikket?

Mit Overblik er det sted, borgeren kan se de data, der samles fra både statslige og kommunale parter.

Borgerblikket er den service, som lader kommunerne og UDK vise data på Mit Overblik, og det er samtidig her, kommunerne kan konfigurere, hvad de ønsker at vise for borgerne.

Hvad dækker prisen over?

Prisen pr. borger pr. år. dækker områderne implementering, videreudvikling af løsningen, løbende driftsomkostninger samt risici og usikkerheder. Herunder hører de løbende drifts-og vedligeholdelsesudgifter til it-leverandør(er) samt tilvejebringelse og etablering af nye komponenter, jf. løsningsbeskrivelsen i tilslutningsaftalen.

Med videreudvikling af løsningen menes den videreudvikling, der er behov for for at leve op til de politiske aftaler, der er frem til 2024 – dvs. udvikling af både løsning og funktionalitet samt videreudvikling af den øvrige fælleskommunale infrastruktur, så den tilpasses de kommende dataområder, der skal vises for borgerne.

Hvad kan borgerne se?

I første omgang skal borgerne kunne følge med i deres sager og ydelser fra kommunen på udvalgte områder.

Som udgangspunkt kan borgerne se de overordnede informationer såsom sagstitlen, som er lig med KLE-titlen, oprettelsesdato for sagen, status såsom om den er under behandling eller afsluttet. Derudover kan borgeren se beløbet, der udbetales, periode, udbetalingsdato, hvem der udtaler osv. Der er også mulighed for at vise dokumenttitler på de dokumenter eller breve, der er knyttet til sagen.

Er der målt på, om der er kommet flere henvendelser til Borgerservice, efter pilotkommunerne er begyndt at vise data for borgerne?

I pilotprojektet er der målt på, hvor mange henvendelser kommunen har fået vedr. Borgerblikket. Det var meget få, der henvendte sig i pilotperioden. I pilotperioden i de fem kommuner blev Borgerblikket anvendt 83.000 gange, og der blev registeret 100 henvendelser. Data kom fra selvbetjening.nu og 1881. Men der har ikke været målt på, om det har medført et fald i de generelle henvendelserne i kommunen.

Hvem har besluttet, at kommunerne skal anvende Borgerblikket?

Med økonomiaftalen for 2020 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give den enkelte borger et overblik over relevante informationer om dem selv på tværs af den offentlige sektor via Mit Overblik på borger.dk. Aftalen betyder, at alle kommuner i løbet af 2020 begyndte at tilbyde borgere et overblik over udvalgte sager og ydelser. Frem mod 2024 vil der årligt blive lavet aftaler om nye områder og typer af informationer.

Hvorfor skal borgerne have adgang til deres data?

Visning af borgernes informationer kan være med til at skabe mere gennemsigtighed og sikre, at borgerne har tillid til kommunens brug af data. Med tiden vil borgerne også opleve, at deres interaktion med kommunen bliver mere effektiv, idet de får det nødvendige overblik til at kunne handle i deres igangværende sager.