Genudbud af Byg og Miljø - materialer til leverandører

Her på siden er samlet de informationer og materialer vedr. genudbuddet af Byg og Miljø, som er relevante for leverandører.

Nedenfor findes relevante links og meterialer til interesserede leverandører ifm. genudbuddet af Byg og Miljø.

Materiale fra teknisk dialog II

Primo september 2016 blev der afholdt anden runde teknisk dialog med leverandørerne. Du kan læse mødereferat her.

Review af foreløbigt udbudsmateriale

Medio august 2016 blev interesserede leverandører inviteret til at reviewe centrale dele af det kommende udbudsmateriale. Se udkastet til udbudsmaterialet her.

Materiale fra teknisk dialog I

Ultimo juni 2016 afholdt KOMBIT teknisk dialog om genudbuddet. Til den tekniske dialog blev udarbejdet en række materialer:

Faktaark Beskriver Byg og Miljø-løsningen i dag, og hvad forventningerne til den kommende videreudvikling af løsningen er.
Oplæg til spørgsmål En række spørgsmål, der ønskes besvaret igennem den tekniske dialog.Efter møderne vil KOMBIT desuden offentliggøre et kort resumé af den tekniske dialog.
Review af dokumentation Review af dokumentationen på Byg og Miljø udarbejdet af konsulenthuset Lakeside.

Du kan læse et referat fra det tekniske dialogmøde her.

Materiale fra informationsmøde om genudbuddet

D. 1. juni 2016 afholdt KOMBIT informationsmøde om genudbuddet af Byg og Miljø. På mødet gav KOMBIT en status på Byg og Miljø-løsningen og informerede om baggrunden for genudbuddet. Ydermere præsenterede Lakeside den eksisterende løsnings dokumentation og kildekode.

Referat af informationsmødet
Præsentation fra informationsmødet
Oversigt over spørgsmål og svar stillet til mødet
Præsentation fra informationsmødet 20. januar 2017
(ændringer i slide 12, 16, 22 og 43)

 

Øvrige spørgsmål?

Har du spørgsmål til genudbuddet af Byg og Miljø, er du velkommen til at kontakte projektleder Pernille Østerbye på: pop@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0479