Bibliotekernes Data og It

Læs om KOMBITs arbejde med Bibliotekernes Data og It

KOMBIT har på vegne af kommunerne ansvaret for at indkøbe, drifte og videreudvikle to centrale knudepunkter på biblioteksområdet, nemlig

Baggrund for Bibliotekernes Data og It

Den 1. januar 2020 overtog KOMBIT på vegne af kommunerne bestillerfunktionen over for DBC - herunder ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre en række systemer og data, som bruges på de danske biblioteker. Det drejer sig om en række større og mindre systemer herunder Databrønden og bibliotek.dk.

Det skete i regi af en ny en dedikeret organisation til drift og udvikling kaldet projekt FBI – Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Da KOMBIT i forvejen står i spidsen for Fælles Bibliotekssystem (FBS) på kommunernes vegne, er de strategiske og taktiske lag i denne opgave – for at opnå synergier og stordriftsfordele – samlet under en fælles organisering kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI). Det betyder fx en fælles organisering omkring projekterne, mens der fortsat er en klar adskillelse af økonomien på FBS og FBI. 

KOMBIT har udarbejdet en produktstrategi for BDI, som skal understøtte gode og sikre teknologivalg for it-løsningerne, der omfattes af FBS og FBI, og understøtter derfor også BDI styregruppens og KOMBITs prioriteringer for videreudvikling af FBS og FBI. Produktstrategien er drøftet og godkendt af styregruppen, og var også et punkt ved BDI's Årsmøde 2022. Du kan læse produktstrategien her.

Involvering er i højsædet

I forbindelse med BDI-organiseringen på biblioteksområdet vil KOMBIT og KL sørge for, at alle vigtige interessenter får indflydelse, herunder både folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, centralbiblioteker og pædagogiske læringscentre. Derfor er der sammensat en bredt forankret organisation med styregruppe, porteføljegruppe, prioriteringsudvalg og faggrupper, der alle består af kompetente folk fra forskellige dele af biblioteksverdenen, og som løbende bidrager til den fortsatte prioritering og udvikling af løsningerne.

Læs mere om organiseringen og retningslinjer for de forskellige udvalg og grupper på siden her.

Læs mere om Fælles Bibliotekssystem.

Læs mere om Fælles Biblioteksinfrastruktur.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3334 9400

Nyhedsbrev fra Bibliotekernes Data og It

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Bibliotekernes Data og It, kan du tilmelde dig via dette link.

Du finder tidligere udsendte nyhedsbreve her.