Ændringer og rettelser til Bibliotekernes Data og It

Her finder du oplysninger om, hvordan man kan indberette ændringsønsker til FBS og FBI.

Som et led i den nye fælles organisering af Fælles Bibliotekssystem og Fælles Biblioteksinfrastruktur under navnet Bibliotekernes Data og It, introducerer vi en ny ændringsønskeportal. Du finder en vejledning til, hvordan du anvender portalen her

Hvad er en ændringsønskeportal? 

For de af jer som ikke tidligere har stiftet bekendtskab med begrebet, er en ændringsønskeportal det sted, hvor de systemansvarlige på bibliotekerne har mulighed for at indberette deres ændringsforslag/ønsker til optimering af biblioteksløsningerne. Desuden er det i ændringsønskeportalen muligt at stemme på de ændringsønsker, som allerede er indberettet af andre brugere. 

Adgang til ændringsønskeportalen 

Nedenfor får du et overblik over, hvem i din organisation der har adgang til portalen og hermed adgang til at indberette ændringsønsker og stemme. 

Vi arbejder på, at alle skal kunne tilgå overblikket over ændringsønskerne, selvom de ikke er oprettet som bruger. Det er desværre ikke muligt endnu. Indtil der bliver åbnet op, findes her en oversigt med status på ændringsønskerne. Denne opdateres løbende.

Du finder privatlivspolitikken for ændringsønskeportalen her.

Ændringsønsker til FBS 

I forhold til at indberette ændringsønsker til FBS er der udpeget en række rapportører for hver kommune. Det er primært en systemadministrator og/eller superbruger på FBS, som kan oprette ændringsønsker. Er du bruger af løsningen og vil have oprettet et ændringsønske, skal du derfor kontakte din systemadministrator/superbruger - du finder listen over rapportører her

Er du tidligere rapportør af FBS-ændringsønsker, og har du endnu ikke modtaget en mail vedr. oprettelse fra ændringsønskeportalen, så gå venligst til denne side. Skriv din email-adresse, så får du et password tilsendt.

Ændringsønsker til FBI 

Det er den/de systemansvarlige i institutionerne som har eller kan få adgang til ændringsønskeportalen. Derfor opfordrer vi brugerne til at rette henvendelse til den systemansvarlige, hvis I har et ændringsønske, I gerne vil have oprettet. Du finder listen over rapportørerne her.

Den nye ændringsønskeportal kan tilgås her. Du finder en vejledning til, hvordan du anvender portalen her

Læs mere om dine rettigheder her

Behandling af ændringsønsker

De indberettede ændringsønsker bliver løbende behandlet af faggrupperne for FBS og FBI. Her foregår en udvælgelsesproces og de ændringsønsker, som går videre, bliver blandt andet udvalgt på baggrund af parametre som strategi, økonomi og tilkendegivelser. Herefter indstiller faggrupperne de valgte ændringsønsker til godkendelse i BDI’s prioriteringsudvalg. 

Den sidste og endelige godkendelse af ændringsanmodningerne sker i BDI styregruppen ud fra deres strategiske prioriteringer og projektets økonomi. 

Du kan læse mere om gruppernes fokus og rolle her. 

Releases på FBS og FBI 

Her finder du en oversigt over releases for FBS

Der er endnu ikke en oversigt tilgængelig over releases for FBI.

Hvis du opdager en fejl i en af løsningerne, skal du indberette fejlen til: 

FBS: Systematics support på e-mail support.sll.fbs@systematic.com  

FBI: DBC’s support via kundeservice.dbc.dk 

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3268 0471