Ændringer og rettelser til Bibliotekernes Data og It

Her finder du oplysninger om, hvordan du kan indberette ændringsønsker til FBS og FBI.

Ændringsønsker til FBS 

I forhold til at indberette ændringsønsker til FBS er der udpeget en række rapportører for hver kommune. Det er primært en systemadministrator og/eller superbruger på FBS, som kan oprette ændringsønsker. Er du bruger af løsningen og vil have oprettet et ændringsønske, skal du derfor kontakte din systemadministrator/superbruger - du finder listen over rapportører her.

Ændringsønsker til FBI 

Det er den/de systemansvarlige i institutionerne som kan oprette ændringsønsker. Derfor opfordrer vi brugerne til at rette henvendelse til den systemansvarlige, hvis I har et ændringsønske, I gerne vil have oprettet. 

Blanket til ændringsønsker

Blanketten til ændringsønsker er fælles for FBS og FBI.
Du finder ændringsønskeblanketten her.

Ændringsønsket fremsendes til bibsys@kombit.dk

Oversigt over ændringsønsker

På oversigt over indsendte ændringsønsker kan du se hvilke ønsker, der er indsendt og hvilket stadie de er i. 

Behandling af ændringsønsker

De indberettede ændringsønsker bliver løbende behandlet af faggrupperne for FBS og FBI. Her foregår en udvælgelsesproces og de ændringsønsker, som går videre, bliver blandt andet udvalgt på baggrund af parametre som strategi, økonomi og tilkendegivelser. Herefter indstiller faggrupperne de valgte ændringsønsker til godkendelse i BDI’s prioriteringsudvalg. 

Den sidste og endelige godkendelse af ændringsanmodningerne sker i BDI styregruppen ud fra deres strategiske prioriteringer og projektets økonomi. 

Du kan læse mere om gruppernes fokus og rolle her. 

Releases på FBS og FBI 

Her finder du en oversigt over releases for FBS.

Her finder du en oversigt over releases for FBI.

Hvis du opdager en fejl i en af løsningerne, skal du indberette fejlen til: 

FBS: Systematics support på
e-mail support.sll.fbs@systematic.com  

FBI: DBC’s support via kundeservice.dbc.dk 

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
2249 3679