BBR - Bygnings- og Boligregistret

BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark.

BBR - Bygnings- og Boligregistret - indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Oplysningerne omhandler fx beliggenhed, anvendelse, areal og meget andet.

Data bruges i mange sammenhænge

BBR er webbaseret og bruges især af kommunale medarbejdere. Løsningen bliver løbende opdateret via især byggesagsbehandlinger. BBR-data bruges desuden i en række sammenhænge af blandt andet ejendomsmæglere, kreditinstitutter og mange andre.

BBR og Grunddataprogrammet

Den kørende BBR-løsning hedder BBR 2.0. Den er udviklet af Netcompany som vandt det første genudbud af Bygnings- og Boligregisteret i 2015.

I juni 2017 fik de kommunale registerførere en opdateret løsning (BBR 1.8), som var gjort klar til Grunddataprogrammets datamodel. I sommeren 2019 kunne Netcompany endelig idriftsætte BBR 2.0, som en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram. 

Læs mere om BBR's udviklingsforløb her.

Læs mere om det fællesoffentlige Grunddataprogram her.

Aftale om ansvar

Efter folketingsvalget 2015 blev ansvaret for BBR flyttet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) til Udviklings og Forenklingsstyrelsen (UFST). KOMBIT er, på baggrund af en aftale mellem UFST og KL, ansvarlig for udvikling, etablering og drift af BBR. Samarbejdet mellem parterne fortsætter omkring vedligehold og videreudviklingen af BBR.

 

Kontakt

Forretningschef
3334 9407