Beregningsgrundlag for business casen for monopolbruddet

Baseline for udbud af de nye fælleskommunale fagsystemer tager afsæt i kommunernes samlede betalinger til monopolsystemerne pr. 1. 1. 2013.

Ved udbuddet af Kommunernes Ydelsessystem, Sygedagpenge og SAPA – samt den fælleskommunale infrastruktur der omfatter Støttesystemerne og Serviceplatformen – er målsætningen en gennemsnitlig besparelse på 25 % på kommunernes it-omkostninger.

Beregningsgrundlaget/baseline er baseret på kommunernes samlede betalinger til monopolsystemerne KMD Aktiv, KMD Dagpenge (eksl. Barsel) og KMD Sag pr. 1. januar 2013.

Udgifterne til de tre KMD-løsninger udgjorde for alle kommuner kr. 498 mio. i 2013. Dette beregningsgrundlag fremskrives med 2,5 % p.a., hvilket giver et beregningsgrundlag på kr. 550 mio. i 2017.

Med en omkostningsreduktion på 25 %, bliver den maksimale samlede udgift for kommunerne kr. 412,50 mio. kr. i 2017. Den samlede besparelse realiseres, når KMD Aktiv, KMD Sygedagpenge og KMD Sag er udfaset i alle kommuner.

På denne baggrund kan de fremtidige målepunkter beregnes.

 

Kontakt

Markedsdirektør
3334 9444