Information og opgaver i forbindelse med transitionen af Serviceplatformen

På denne side samler vi information og opgaverne forbundet med transitionen.

OBS! Se opgaver og diverse materiale om transitionen nederst på denne side.

Forud for at Serviceplatformen i efteråret 2020 overgår fra Systematic til IBM, er der opgaver, som kommuner, fagsystemleverandører og datakilder m.fl. i forbindelse med frozen zones og cut over, skal forholde sig til. Her på siden samler vi den information, som interessenter bør følge med i.

Vi udsender information og opgaver om transitionen løbende – og i så god tid som muligt – til følgende:

  • Anvendere (systeminstanser, deres leverandører og kontaktinformation fra det Fælleskommunale Administrationsmodul)
  • Kommunernes fælles infrastrukturpostkasser
  • Kildesystemer, der leverer data til Serviceplatformen

Om transitionen

Ved transitionen flyttes Serviceplatformen fra Systematics driftscenter til IBM’s driftscenter. Forud for den faktiske flytning i cut over-weekenderne foretages der i et tæt samarbejde mellem IBM, Systematic, ITADEL (Systematics underleverandør) og KOMBIT en række aktiviteter.

Aktiviteterne handler om overdragelse af viden om Serviceplatformen fra Systematic til IBM, etablering af den nye driftsplatform hos IBM i et såkaldt aktiv/aktiv driftssetup, etablering af processer omkring drift, vedligeholdelse, support /servicedesk og videreudvikling. Samtidig foretages der en meget detaljeret planlægning af, hvad der skal ske i cut over-weekenden, i hvilken rækkefølge samt på hvilke tidspunkter.

Flytningen af Serviceplatformen forventes ikke at give forstyrrelser i driften på de it-løsninger, der anvender Serviceplatformen. Det vil sige, at anvendere af Serviceplatformen reelt ikke vil bemærke transitionen (ud over de begrænsninger, der er med de lukke-/fryseperioder, der er beskrevet nedenfor). Der kan dog være lokale forhold, der kræver, at man skal foretage sig noget forud for transitionen. Læs nederst på siden.

Cut-over

Cut-over er betegnelsen for det servicevindue, hvor der lukkes for Serviceplatformen hos Systematic/ITADEL og åbnes for Serviceplatformen hos IBM. De to miljøer (eksternt testmiljø og produktionsmiljøet) flyttes ad to omgange hen over to weekender: Den 12. - 13. september 2020 blev det  eksterne testmiljø (exttest) flyttet. Den 28. - 29. november 2020 flyttes produktionsmiljøet (prod).

Servicevinduet er fra fredag kl. 16 til mandag kl. 06.

Frozen zone

Frozen zone for det eksterne testmiljø blev afviklet i perioden 7.-18. september 2020. Frozen zone 3 for produktionsmiljøet ligger i perioden den 16. november – 11. december 2020

Frozen zone 3 medfører en række begrænsninger for anvendere af og kilder til Serviceplatformen. Frozen zone gælder også tilslutning af nye anvendere. Læs mere her.

Opgaver til anvendere og datakilder

For at skabe et overblik over de kendte opgaver, som anvenderne af infrastrukturen bør tage stilling til – og potentielt handle på - har IBM udarbejdet et notat, som gennemgår de overordnede forhold og opgaver. Se notatet "Opgaver ved skift af driftcenter" i den blå boks nedenfor.

Bemærk venligst, at kommunen ikke har konkrete opgaver med mindre kommunen også agerer it-leverandør i eget (og potentielt også andre kommuners) systemlandskab, eller hvis kommunen har hjemtaget forvaltningsansvaret på et eller flere af kommunens it-systemer. I dette tilfælde er det kommunen selv, der over for leverandøren følger op på, om leverandøren har udført de relevante opgaver. KOMBIT følger derimod op hos leverandørerne af de løsninger, fx monopolbrudsløsningerne, som KOMBIT er kontraktholder på.

KOMBIT er opmærksom på, at der er anvendere/kommuner med kritiske aktiviteter under transitionen, som relaterer sig til infrastrukturen. Vi er i dialog med de pågældende parter om, hvordan transitionen bliver til mindst mulig gene.

Frister for bestilling af ydelser

Det er ikke praktisk muligt at overdrage åbne supportydelser fra den nuværende leverandør til den kommende. Det kan være ydelser som fx etablering af ruter, beredskab til test og bestilling af timepulje, som en anvender har bestilt hos Systematic. Derfor skal ydelser, som er bestilt hos Systematic, være afsluttet, inden driften overgår til IBM. Læs mere om frister for bestilling af ydelser her.

Udskiftning af certifikater

KOMBIT varsler alle, der har certifikater til udløb inden udgangen af 2020 og guider i, hvordan de pågældende certifikater udskiftes rettidigt. Læs mere om udskiftning af SSL-certifikater her.

Support under transitionen

Læs mere om support i perioden her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kdi@kombit.dk – skriv venligst “SP-G + din tekst” i emnefeltet, da det gør det muligt for os at vende hurtigere tilbage på din henvendelse.

Materiale

Notat om opgaver i forbindelse med transition af datacenter (senest udsendt 09/09 2020)

For at skabe et overblik over de kendte opgaver, der skal løses, har IBM og KOMBIT udarbejdet et notat, som gennemgår de overordnede forhold, som parterne omkring infrastrukturen bør tage stilling til – og potentielt handle på. Se version 1.5 her.

Materiale fra informationsmøder om transitionen af Serviceplatformen afholdt for anvendere/kommuner og datakilder (uge 20-21 2020)

På møderne præsenteres informationerne i ovenstående notat.

Materiale fra informationsmøder om Frozen zone 3 afholdt for anvendere/kommuner og datakilder (uge 35 2020)

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder