Materialer fra teknisk dialog om Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

Projekt Ejendomsskat- og Ejendomsbidrag gennemførte i uge 51 en teknisk dialog med interesserede leverandører.

Projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag gennemførte i uge 51 en teknisk dialog med interesserede leverandører. Formålet med den tekniske dialog var blandt andet at give projektet og KOMBIT et overblik over de største udfordringer og de muligheder der følger, et overordnet billede af de tekniske og kommercielle barrierer set fra leverandørens synspunkt og et overslag over, hvor lang tid leverandørerne forventer at skulle bruge på at udvikle løsningen.

Otte leverandører deltog

Forud for den tekniske dialog blev relevant materiale offentliggjort sammen med en række spørgsmål, som du kan finde her.

Otte leverandører deltog i den tekniske dialog:

  • KMD
  • IBM
  • CSC
  • CGI
  • Netcompany
  • European Dynamics
  • EG
  • Systematic

I dokumentet “E&E - Opsummering af teknisk dialog” har KOMBIT samlet et kort, anonymiseret, resume af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne gav udtryk for under den tekniske dialog.

Materiale om ESR

Under den tekniske dialog gav leverandørerne udtryk for et ønske om at få et indblik i den eksisterende løsning. KOMBIT offentliggør derfor den AS-IS analyse, som er blevet udarbejdet i forbindelse med de indledende analyser af ESR, hvori bl.a. beregning ejendomsskat og bidrag samt dannelse af ejendomsskattebilletter foregår i dag.

Teknisk dialog – anden runde

I forlængelse af den tekniske dialog i uge 51 forventer KOMBIT at invitere til endnu en omgang teknisk dialog med et mere specifikt fokus på baggrund af de allerede offentliggjorte materialer og den kommende offentliggørelse af dele af udbudsmaterialet. Leverandører bedes være opmærksomme på, at det endelige udbudsmateriale er det, der fremsendes til de virksomheder, der opnår prækvalifikation. Der kan dermed være småjusteringer i forhold til det her offentliggjorte.

Tilmelding

Denne anden runde af teknisk dialog afholdes d. 6. og 9. februar 2015 og interesserede leverandører kan tilmelde sig allerede nu.

Møderne bookes efter først til mølle princippet. For tilmelding og yderligere information kontakt venligst seniorkonsulent, Nicolai Nørr Korolkiewicz på telefon 23 27 58 65 eller mail nko@kombit.dk.