Sådan hænger økonomien sammen med KMD Sag exit

Sådan nedbringer kommunen omkostningerne forbundet med KMD Sag

SAPA er en del af udbudsplanen for monopolområdet, og er sat i verdenen for at erstatte KMD Sag.

KMD Sag adskiller sig fra de øvrige monopolløsninger, idet løsningen indeholder sager fra andre it-systemer. Det betyder, at kommunerne først kan slukke for KMD Sag, når de øvrige monopolbrudssystemer er udfaset, og alle sager er fjernet fra systemet. Den gevinst som kommunerne kan hente hjem på SAPA, kan derfor opgøres både i licensomkostninger og omkostninger forbundet med de aktive sager, som ligger i KMD Sag.

Læs også hvordan du som kommune i praksis kommer ud af KMD Sag her

Omkostninger for aktive sager

Kommunerne betaler 29 øre om måneden for hver aktive sag, der ligger i KMD Sag. Sagerne handler om borgernes interaktion med kommunen og kommer fra forskellige fagsystemer eller er sager, som er oprettet manuelt i KMD Sag. En del af disse sager kommer fra monopolsystemer, og de bliver flyttet, efterhånden som monopolsystemerne bliver erstattet de nye fagsystemer.

Læs om monopolbruddet her

Andre sager kommer fra fagsystemer, hvor kommunen selv har en opgave med enten at flytte sagerne ud af KMD Sag eller få sendt fagsystemet i udbud, så omkostningerne for de aktive sager sker på en ny kontrakt og ikke den gamle KMD Sag kontrakt.

Manuelle sager
Kommunen opnår en besparelse på 10 % ved overflytning af de manuelle sager. Manuelle sager er de sager, som sagsbehandleren har oprettet direkte i KMD Sag, og som ikke ligger i et af fagsystemerne. De skal flyttes manuelt til andre løsninger eller til en ESDH løsning.

KOMBIT og KMD har lavet en drejebog til, hvordan kommunerne kommer ud af KMD Sag - klik her for at læs mere

Licensomkostninger

Kommunen opnår en besparelse i KMD Sag i takt med, at KMD's monopolløsninger bliver erstattet med et konkurrenceudsat system fra enten ATP eller KOMBIT.

Besparelsen er delt i to:

  • 8 pct. besparelse når det konkurrenceudsatte system er sat i drift.
  • 2 pct. besparelse når det konkurrenceudsatte system er koblet til indekserne (STS).

Her kan du se, hvilke systemer erstatter monopolsystemerne:

Nyt system

Dato for idriftsættelse System 

STS opkobling

Familieydelse

Idriftsat juni 2017 + STS maj 2019

8% 2%
Boligstøtte

Idriftsat april 2018 + STS februar 2020

8% 2%

Barsel

Idriftsat april 2019 jf. KMD forliget, afklaring vedr. STS mangler

8% -

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Idriftsat + STS juni 2020

8% 2%

Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Løbende idriftsættelse i 2021

8% 2%

Besparelsen er delt i to:

     

UDK Social Pension

Idriftsat april 2020

4% 1%

Kommunernes Pensionssystem (KP) 

Forventet idriftsat februar 2022

4% 1%
 5. system   5%  

Opsigelse af KMD Sag

Kommunen skal opsige KMD Sag

25%  

Kommunen opnår en ekstra besparelse ved udfasning af det 5. system.

SAPA er kommunernes overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. It-løsningen er en del af udbudsplanen for monopolområdet, der omfatter KMD-løsningerne KMD Dagpenge, KMD E-dagpenge, KMD Aktiv, BIS-Y og KMD Sag.

Efterhånden som kommunerne tager de nye, konkurrenceudsatte løsninger i brug, kan de udfase KMD's monopolløsninger og derved opnå en samlet besparelse på op til 25%. SAPA er den løsning, der erstatter KMD Sag.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Forretningsudvikler

Skriv til SAPA projektet: sapa@kombit.dk