KLIK - Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering

KLIK er et opgave- og opfølgningsværktøj optimeret til samarbejdet mellem kommunerne, KOMBIT og leverandørerne.

KLIK understøtter samarbejdet mellem kommuner, KOMBIT og leverandører, når kommunerne skal implementere og forvalte KOMBITs fælleskommunale it-systemer.

KLIK-løsningen er det centrale redskab, hvor kommunerne kan se de opgaver, som de skal løse lokalt i forbindelse med implementering af en KOMBIT-løsning. KLIK understøtter desuden kommunernes rollegalleri til implementering og forvaltning af fælleskommunale it-løsninger og -infrastruktur, således kommunen og KOMBIT ved hvem, der bør løse en given opgave med afsæt i rollebeskrivelse og kommunal rolletildeling.

I takt med at opgaverne bliver løst og markeret som fuldført i KLIK, bliver det muligt for både kommunale projektledere og KOMBIT at følge fremdriften i opgaveløsningen. Det understøtter en struktureret proces med implementering og ibrugtagning af nye løsninger midt i en travl kommunal hverdag.

Du finder brugervejledningen til KLIK her

Hvem har adgang til KLIK?

KLIK er en webløsning, som man kan tilgå direkte fra sin browser.

Er du kommunal bruger, får du adgang via Fælleskommunal Adgangsstyring. Du skal kontakte din kommunes KLIK-administrator for at få adgang til KLIK og blive tildelt de rettigheder og roller, der er nødvendige for at løse dine opgaver.

Øvrige brugere (uden for kommunerne) oprettes af KOMBIT.

Klik her for at gå til løsningen

Nyt fra KLIK

Hold dig opdateret om, hvordan der løbende videreudvikles på KLIK-løsningen via vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig via linket i højre side.

Du kan læse tidligere udsendte nyhedsbreve her.

Hvordan følger KOMBIT op på kommunernes opgaveløsning?

Da løsninger indkøbt via KOMBIT typisk skal implementeres og ibrugtages i alle 98 kommuner, er der behov for, at KOMBIT løbende kan følge op på kommunernes opgaveløsning. Det giver mulighed for at indgå i dialog med de kommuner, som eventuelt oplever udfordringer med at løse konkrete implementeringsopgaver.

Målsætningen er med rettidig omhu at give kommunerne mulighed for at forebygge kritiske problemer, inden løsningerne idriftsættes i landets kommuner.

Ibrugtagning af KLIK

De forskellige projekter og løsninger i KOMBIT har forskellige behov og planer i forbindelse med ibrugtagning af KLIK.

De enkelte KOMBIT-projekter planlægger, håndterer og kommunikerer selv om deres ibrugtagning af KLIK og sørger for, at I introduceres til KLIK, når det tages i brug.

Ønsker du specifik viden om et bestemt KOMBIT-projekts ibrugtagning af KLIK, kan du derfor henvende dig direkte til projektet.

Nu kan du logge på KLIK via Fælleskommunal Adgangsstyring og se hvem, der har hvilke roller i din kommune

Den 22. marts idriftsatte KOMBIT to primære nye funktionsområder til KLIK:

  1. Etablering af Single Sign On (SSO) via Fælleskommunal Adgangsstyring
  2. Rollegalleri med integration til Fælleskommunal Organisationssystem

Etablering af Single Sign On

Kommunale KLIK-brugere skal fremover ikke logge separat på KLIK. Det sker fremadrettet via Fælleskommunal Adgangsstyring, hvilket betyder, at kommunale brugere automatisk logger på KLIK, når de er tildelt Jobfunktionsrollen ”KLIK-bruger”. Er du ny bruger op KLIK i kommunen, skal du derfor kontakte din KLIK-administrator, som sikrer, at du bliver oprettet og får tildelt relevante rettigheder til KLIK.

Rollegalleri

KOMBIT rollegalleri opsamler og konkretiserer opgaver, ansvar og kompetencer i roller, som KOMBIT har erfaret er nødvendige, når kommunen effektivt og med succes skal implementere, drifte og forvalte fælleskommunale it-systemer og fælleskommunal it-infrastruktur fra KOMBIT. Rollegalleriet er specifikt for samarbejdet mellem kommunerne og KOMBIT, og er uafhængigt at kommunens organisering.

Rollegalleriet er nu en integreret del af KLIK, hvilket betyder at kommunens KLIK-administrator via KLIK kan tildele brugere til relevante roller og projekter. Effekten er transparens i roller og ansvar på konkrete opgaver og opfølgning på opgaver. Kontaktoplysninger på roller sker via Fælleskommunalt Organisationssystem. Således skal kommunen ikke vedligeholde oplysninger flere steder.