Nøgletal i FLIS

Få informationer og konkrete beskrivelser af nøgletallene i FLIS

På nuværende tidspunkt er der FLIS nøgletal på følgende områder: økonomi, personale, borger, skole, ældre, voksen-handicappede og udsatte børn og unge.

FLIS nøgletallene er udviklet i tæt samarbejde mellem KL og kommuner involveret i FLIS brugergrupper. Nøgletallene vil løbende blive tilpasset og udviklet i takt med de erfaringer, der gøres med FLIS.

Med nøgletallene i FLIS får kommunerne mulighed for at benchmarke sig på helt overordnede nøgletal samt nøgletal, som nedbryder overordnede nøgletal, eksempelvis i forhold til aldersgrupper eller grupper af modtagere. På den måde kan kommunens benchmarking blive mere nuanceret.

Klik links nedenfor for yderligere informationer om nøgletallene på det specifikke område.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0436