Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)

Fælles Biblioteksinfrastruktur samler, vedligeholder og tilgængeliggør en række systemer og data, som bruges på de danske biblioteker.

Fra den 1. januar 2020 får kommunerne ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre en række systemer og data, som bruges på de danske biblioteker. Det drejer sig om en række større eller mindre systemer herunder “databrønden” og bibliotek.dk. Hidtil har staten og kommunerne løst denne opgave i fællesskab via selskabet DBC – Dansk Bibliotekscenter. Nu hvor ansvaret bliver samlet hos kommunerne, kan DBC fortsætte som et rent offentligt ejet selskab, men med en klar styringsrelation til en ejer. Opgaven er beskrevet i lovgivningen (Lov nr 501 af 01/05/2019 - Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed).

KL har bedt kommunernes it-fællesskab KOMBIT om at varetage bestillerfunktionen for DBC. Det vil ske i regi af en ny en dedikeret organisation til drift og udvikling kaldet projekt FBI – Fælles BiblioteksInfrastruktur. KOMBIT står i forvejen for indkøb og kontraktstyring i forbindelse med FBS – Fælles Bibliotekssystem. Dermed bliver indkøbet og styringen af flere løsninger på biblioteksområdet samlet et sted, og det giver gode muligheder for sammenhæng, gennemsigtighed og overblik.

For at udnytte muligheden for synergier og stordriftsfordele vil FBS og FBI blive samlet i en fælles organisering, men med en klar adskillelse af økonomi. Læs mere om økonomien her.

FBI projektet befinder sig i øjeblikket i en transitionfase. Her kan du følge med i, hvad der sker i projektet her og nu.

Hvad er en bestillerfunktion?

En bestiller er ”brobygger” mellem bibliotekerne og it-leverandørerne. Bestilleren påtager sig de planlæggende, rapporterende, faciliterende, formidlende og styrende opgaver, der skal til for at skabe et konstruktivt samarbejde mellem parterne og en effektiv it-drift og -videreudvikling.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497