ESR-udfasning

Som led i grunddataaftalen mellem regeringen og KL skal Ejendomsstamregistret udfases, og data lægges over i andre registre.

Det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) er et landsdækkende register, som har eksisteret siden 1966. ESR indeholder ejendomsoplysninger om samtlige af landets ejendomme, herunder ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.

Som led i det fællesoffentlige grunddataprogram har KOMBIT fået til opgave at udfase ESR og sikre, at data kunne flyttes over i autoritative grunddataregistre.

Led i digitaliseringsstrategien

I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrateg i 2011-2015 indgik regeringen og KL en aftale om et fællesoffentligt grunddataprogram.

Med det fællesoffentlige grunddataprogram vil alle oplysninger om fast ejendom blive samlet i autoritative grunddataregistre: Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen og Tinglysningen. Som følge heraf vil vedligeholdelsen af ejendomsgrunddata i kommunale registre bortfalde, idet fagsystemerne fremover, via en fællesoffentlig datafordeler, skal hente disse grunddata ved kilden.

Med i planen for monopolbruddet

Indtil ESR er udfaset vil ejendomsdata til brug for opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskatter og bidrag stadig være tilgængelige i ESR. Kommunerne er ejer af data i ESR, men leverandøren KMD ejer systemet, databasen, datamodeller mv. Udfasningen af ESR er derfor også et led i planen for monopolbruddet.

KOMBITs arbejde med udfasningen af ESR foregår i tæt samarbejde med kommunerne, KL, Skatteforvaltningen og andre relevante interessenter.

Tidsplan

I oktober 2019 offentliggjorde skatteministeren, at boligforliget "Tryghed om boligbeskatningen" fra maj 2017 udskydes til 2024. Det betyder bl.a. at kommunale opgaver forbundet med at beregne og opkræve ejendomsskatter overdrages til staten senere end forudsat - og at udfasningen af ESR derfor er udsat tilsvarende.

Hvad KOMBITs præcise rolle bliver i forhold til ESR fra 2021 og frem er under afklaring.

Nyheder om ESR-udfasning

Hvis du ønsker at modtage nyheder om ESR-udfasningen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til esrkombit@kombit.dk.

Du finder tidligere nyhedsbreve på siden her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0414