Funktioner i det nye adresseregister DAR

DAR er Danmarks nye autoritative adresseregister, som leverer entydige adresser på tværs af Danmark.

DAR er Danmarks nye autoritative adresseregister. De vigtigste nye funktioner i DAR er:

Registrering af adresser, vejnavne og stednavne

DAR understøtter tidlig registrering af livscyklus for adresseobjekter. Dette giver en øget sikkerhed i de mange anvendelser, der finder sted fra de øvrige grunddataregistre.

Distribution af grunddata via Datafordeleren

Datafordeleren er en del af Grunddataprogrammet (delaftale 7). Formålet med Datafordeleren er effektivt, stabilt og sikkert at distribuere data fra Grunddataregistrene til både offentlige og private brugere af grunddata. Alle fællesoffentlige grunddata distribueres via Datafordeleren. DAR er derfor tilpasset, så data både modtages og afleveres data via Datafordeleren.

Ny sikkerhedsløsning

DAR 1.0 er udviklet, så adgang håndteres via de fælleskommunale støttesystemer (STS). Hermed synkroniseres roller/rettigheder op mod entiteterne i kommunernes Active Directory (AD), samt enkelte tværgående roller.

Grunddataprogrammets informationsmodel

DAR 1.0 bygger på en ny informationsmodel, der skal sikre sammenhæng til de øvrige registre i grunddataprogrammet.

Videreudvikling eller nyudvikling af brugergrænseflade til kommunal sagsbehandling

Med den nye informationsmodel for DAR - og øvrige registre i Grunddataprogrammet - er der kommet nye opgaver til, som skal varetages i DAR. Det har resulteret i nye funktioner, som er blevet bygget ind i DAR-løsningen. Den opdaterede løsning indeholder GIS-funktionalitet for en geografisk oprettelse og stedfæstelse af adressedata og anvender kort som omdrejningspunktet for varetagelse af adresseopgaverne.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407