Drejebog for CPR-/CVR-projektet lanceret

Som led i projektet CPR-/CVR åbner KOMBIT nu en drejebog, der skal hjælpe kommunerne i deres arbejde med at udfase betalingen for kopiregistre.

CPR-/CVR-projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre, der er kopier af CVR og CPR. Projektet er både med i det fællesoffentlige grunddataprogram, hvor det er defineret i delprogrammerne fem og seks og i Monopolbrudsprogrammet.

På sigt er målet, at projektet fører til, at kommunerne kan udfase deres brug af og betaling til de nuværende kopiregistre inden for persondata - fx P-data og DPR - og virksomhedsdata - fx V-data. Som led i projektet lancerer KOMBIT nu en drejebog, der skal give kommunerne den viden, der er brug for for at kunne udfase brugen af kopiregistrene.

Drejebogen, som ligger på netværket Yammer, vil desuden kunne bruges til videndeling kommunerne imellem. 

Hvad er drejebogen?

Det vi samlet har valgt at kalde drejebogen for CPR-/CVR-projektet består af en samling af blandt andet anvisninger, rapporter og cases, der skal gøre kommunen i stand til at foretage de handlinger, der skal til for at udfase betalingen af P- og V-data. Samlingen ligger i et Yammer-rum, hvor kun de kommuner, der har tilsluttet sig CPR-CVR-projektet har adgang.

Drejebogen vil løbende blive opdateret, når der fx kommer nye materialer eller evt. tilføjelser til analyser. 

Hvem er drejebogen relevant for?

Drejebogen er tænkt som et fælles værktøj for de kommunale medarbejdere, der tværgående arbejder sammen om udfasning af betaling for brugen af kopiregistre. Det betyder, at Drejebogen henvender sig til systemejere, it-ansvarlige og kontraktansvarlige i kommunen. Hvor disse er placeret i kommunens organisationer vil være meget forskelligt fra kommune til kommune.

KOMBIT udsender fra starten information og invitation til Yammer Netværket CPR/CVR Drejebogen til de kontaktpersoner kommunerne selv har meldt ind i forbindelse med tilslutningen til projektet.

Hvis du ønsker at få adgang til drejebogen, og du arbejder i en tilsluttet kommune kan du skrive til CVR-CPRdata@kombit.dk