Organisering af biblioteksprojekterne

FBI og FBS er samlet i en fælles organisering kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI).

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af synergier og ressourcer, er den strategiske og taktiske styring af FBS- og FBI-projekterne samkørt i en fælles organisering - governancen - kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI). Organiseringen sikrer alle vigtige interessenter indflydelse, herunder både folke-, forsknings- og centralbiblioteker og pædagogiske læringscentre. BDI er en bredt forankret organisation med styregruppe, porteføljegruppe, prioriteringsudvalg og faggrupper, der alle består af kompetente folk fra forskellige dele af biblioteksverdenen.

Se datoerne for møder i 2022 her.

Styregruppe

Styregruppen træffer de strategiske beslutninger i forbindelse med den aftalte portefølje med fokus på bibliotekernes og borgernes behov.

 • Laila Kildesgaard (KL) - formand
 • Peter Lykke Egelund (KOMBIT)
 • Jesper Munch Jespersen (KOMBIT)
 • Steffen Nissen (Odense Bibliotekerne)
 • Jakob Heide Petersen (Københavns Biblioteker)
 • Kristine Ledet (Aalborg Bibliotekerne)
 • Erik Hoffmeister (Det Kgl. Bibliotek).
 • Nicolai Dupont Heidemann (kultur- og erhvervsdirektør i Sønderborg kommune)
 • ​Jeppe Bjørn (kultur- og bibliotekschef i Lyngby kommune)

Se kommissoriet for styregruppen her.

Se referater fra styregruppemøderne her.

Porteføljegruppe

Porteføljegruppen yder sparring og rådgivning til styregruppen for BDI og KOMBIT om digital strategi og porteføljestyring for biblioteksområdet. Derudover arbejder porteføljegruppen for, at udviklingen af biblioteksområdet afstemmes strategisk for at skabe de ønskede sammenhæng på tværs af løsninger og sektorer.

 • Bo Fristed, Aarhus Bibliotekerne
 • May-Britt Diechmann, Stevns Biblioteker
 • Rebekka Kinimond Carlson, Hvidovre Bibliotek
 • Pernille Schaltz, Herning Bibliotekerne
 • Peter Rubeck Olesen, Professionshøjskolen UCN
 • Bertil Dorch, SDU
 • Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Ida Kongsø, Fredensborg Kommune og Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
 • Jesper Munch Jespersen, KOMBIT

Se kommissoriet for porteføljegruppen her.

Se referater fra møder i porteføljegruppen her.

Prioriteringsudvalg

Prioriteringsudvalget yder forretningsmæssig sparring til KOMBIT, godkender ændring, videreudvikling og prioritering af den eksisterende portefølje og sikrer, at prioriterede ændringer er forankret i styregruppens strategiske beslutninger for BDI. Derudover koordinerer gruppen ændringsønsker og andre initiativer og rådgiver styregruppen om strategi og porteføljestyring for biblioteksområdet.

 • Anni Bagge Jensen, Langeland Bibliotek
 • Thomas Angermann, Gentofte Biblioteker
 • Søren Mørk Petersen, Helsingør kommune
 • Marlene Drost, Pædagogisk LæringsCenterForening (PLCF)
 • Per Hansen, VIA Bibliotekerne
 • Simone Schipp von Branitz Nielsen, SDU
 • Karoline Amalie Steen, KL
 • Jesper Munch Jespersen, KOMBIT

Se kommissoriet for prioriteringsudvalget her.

Se referater fra møder i prioriteringsudvalget her.

FBS Faggruppe

Faggruppen yder faglig rådgivning/sparring til KOMBIT og kvalitetssikrer, foreslår prioriteringer og indstiller ændringsønsker til FBS.

 • Bent Sejersen, ITK Aarhus Bibliotekerne
 • Leif Vindbjærg Nielsen, PLC – Pædagogik & Læring, Vejle Kommune
 • Rikke Petersen, Gladsaxe Bibliotekerne
 • Lise Viggers, Aalborg Bibliotekerne
 • Randi Gjermandsen, Københavns Biblioteker
 • Sesse Nisted Atkin, Ishøj Bibliotek
 • Jens Vejlstrup, Lolland Bibliotekerne
 • Gitte Gordon, Roskilde Bibliotekerne

Se kommissoriet for FBS faggruppen her.

Se referater fra FBS faggruppemøderne her.

FBI Faggruppe

Faggruppen yder faglig rådgivning/sparring til KOMBIT og kvalitetssikrer, foreslår prioriteringer og indstiller ændringsønsker til FBI.

 • Jakob Luther, Esbjerg Kommunes biblioteker
 • Erik Bachmann, FFU, Syddansk Universitetsbibliotek Odense
 • Michael Ljungberg, Aalborg Bibliotekerne
 • Per Kjær, ITK Aarhus Bibliotekerne
 • Leif Andresen, FFU, Det Kgl. Bibliotek
 • Rolf Madsen, Det Digitale Folkebibliotek

Se kommissoriet for FBI faggruppen her.

Se referater fra FBI faggruppemøderne her.

Udvalg for Supplerende BiblioteksData (SBD)

Ud over ovenstående grupper etableres der løbende et antal permanente og ad hoc-udvalg med bred repræsentation fra bibliotekssektoren, som sikrer løbende involvering af projekternes interessenter og giver input til arbejdet med at udvikle løsningerne. Et af disse er udvalget for Supplerende BiblioteksData (SBD). Udvalget er rådgivende og sparrer med KOMBIT og DBC om Supplerende Biblioteksdata og udviklingen heraf, både hvad angår indhold og selektion. Dermed er udvalget med til at sikre, at Supplerende Biblioteksdata dækker bibliotekers og læringscentres behov bedst muligt inden for de givne rammer.

 • Randi Bak Fischer-Nielsen, Vejle
 • Henrik Secher Nielsen, Randers
 • Marianne Buschmann, Aalborg
 • Daniel Ackey, København
 • Annika Elm Pedersen, Hvidovre
 • Kent Gottschalk Hansen, Odense
 • Gitte Jensen, VIA

Repræsentanter fra DBC med ansvar for de respektive produkter og materialetyper deltager som eksperter og mødeledere, ligesom DBC fungerer som sekretær for udvalget. KOMBIT deltager ligeledes i udvalget

Se kommissoriet for udvalgets arbejde her.

Se referater fra møder i SBD-udvalget her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3334 9400