Organisering af biblioteksprojekterne

FBI og FBS er samlet i en fælles organisering kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI).

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af synergier og ressourcer, er den strategiske og taktiske styring af FBS- og FBI-projekterne samkørt i en fælles organisering - governancen - kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI). Organiseringen sikrer alle vigtige interessenter indflydelse, herunder både folke-, forsknings- og centralbiblioteker og pædagogiske læringscentre. BDI er en bredt forankret organisation med styregruppe, porteføljegruppe, prioriteringsudvalg og faggrupper, der alle består af kompetente folk fra forskellige dele af biblioteksverdenen.

Styregruppe

 • Laila Kildesgaard (KL) - formand
 • Peter Lykke Egelund (KOMBIT)
 • Steffen Nissen (Odense)
 • Jakob Heide Petersen (København)
 • Kristine Ledet (Skive)
 • Vibeke Steen (Gribskov)
 • Jens Overgaard (Ballerup)
 • Erik Hoffmeister (Det Kgl. Bibliotek).

Se kommissoriet for styregruppen her.

Se referater fra styregruppemøderne her.
 

Porteføljegruppe

 • Bo Fristed, Aarhus Bibliotekerne
 • May-Britt Diechmann, Stevns Biblioteker
 • Rebekka Kinimond Carlson, Hvidovre Bibliotek
 • Kirsten Boelt, Aalborg Biblioteker
 • Rikke Egeberg, Professionshøjskolen Absalon
 • Kresten Bay, DDB
 • Peter Rubeck Olesen, Professionshøjskolen UCN
 • Bertil Dorch, SDU
 • Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen

Se kommissoriet for porteføljegruppen her.

Prioriteringsudvalg

 • Anni Bagge Jensen, Langelands kommune
 • Thomas Angermann, Gentofte Biblioteker
 • Søren Mørk Petersen, Helsingør kommune
 • Birgitte Reindel, Helsingør kommune (PLC foreningen)
 • Per Hansen, VIA Bibliotekerne
 • Simone Schipp von Branitz Nielsen, SDU
 • Karoline Amalie Steen, KL    

Se kommissoriet for prioriteringsudvalget her.

Faggrupper

Der er seperate faggrupper for FBI og FBS. Faggrupperne bliver snarest offentliggjort her på siden.

Faggrupperne yder faglig rådgivning/sparring til KOMBIT og kvalitetssikrer, foreslår prioriteringer og indstiller ændringsønsker.

Se kommissoriet for FBS faggruppen her.

Se kommissoriet for FBI faggruppen her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497