Aula

Aula giver elever, lærere og forældre adgang til informationer fra skole og dagtilbud

Aula giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstattede folkeskolernes brug af SkoleIntra og er kommunikationskanal i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud i alle landets kommuner. Aula gik i drift i langt de fleste folkeskoler efter efterårsferien 2019 og i kommunale og selvejende dagtilbud fra november 2019.

Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Brugerportalinitiativet udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Du kan læse mere om brugerportalsinitiativet på KL’s hjemmeside her.

Løsning med fokus på brugerne

KL står for programledelsen i forbindelse med initiativet, men det er KOMBIT, der har kravspecificeret og indkøbt Aula. I arbejdet med løsningen har KOMBIT i særdeleshed fokus på brugervenlighed og it-sikkerhed.

En af de helt store fordele ved Aula er, at løsningen skaber sammenhæng på tværs af institutioner og kommunegrænser. Langt de fleste forældre skal nu kun skulle forholde sig til én løsning fra vuggestue til 9. klasse og ved fx flytning over kommunegrænser.

Aula har sin egen hjemmeside hvor du kan læse mere om løsningen, følge med i seneste nyt og finde materialer til brug for implementering og uddannelse i løsningen.

 

Kontakt:

Det er den enkelte kommune selv, der står for support omkring brugen af Aula. Spørg på din skole eller dagtilbud, hvem du skal kontakte i din kommune.